• Σχόλιο του χρήστη 'ΖΑΓΚΑΝΑ ΝΙΚΗ' | 17 Νοεμβρίου 2020, 02:18

    Προτείνεται η τράπεζα θεμάτων και η βαθμολόγηση των υποψηφίων που υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία να γίνεται πρωτίστως από καθηγητές μεταξύ άλλων και απαραίτητα πιστοποιημένους από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, (ΕΟΠΠΕΠ), ως εκπαιδευτές ενηλίκων ή ακόμα καλύτερα ως εκπαιδευτές των εκπαιδευτών ενηλίκων. Θεωρείται καταλυτικό για την πληρέστερη αξιολόγηση των εξεταζομένων, καθότι η οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία για τους ενήλικες διαφέρει μακράν από την αντίστοιχη για τους ανήλικους και σαφώς εμπεριέχονται πολλές ειδοποιές διαφορές, ειδικά όταν πρόκειται για μείζονος εξεταστικές διαδικασίες ενηλίκων συμμετεχόντων.