Άρθρο 10 Βαθμολόγηση υποψηφίων

1. H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει τον τρόπο βαθμολόγησης και τη στάθμιση των απαντήσεων. Όταν η γραπτή εξέταση γίνεται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η βαθμολόγηση των γραπτών μπορεί να γίνεται με χρήση μέσων ψηφιακής τεχνολογίας χωρίς να απαιτούνται βαθμολογητές.
2. Σε εξέταση με τη μέθοδο της ανάπτυξης κειμένου, τα γραπτά βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές/τριες και έναν αναβαθμολογητή/τρια. Βαθμολογητές/τριες, αναβαθμολογητές/τριες ή υπεύθυνοι/ες για την εποπτεία των διαγωνιζομένων ορίζονται εν ενεργεία καθηγητές/τριες της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εφόσον ο απαιτούμενος αριθμός δεν καλυφθεί, ορίζονται και συνταξιούχοι καθηγητές/τριες της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
3. Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και για τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται ορισμένη βαθμολογία ως βάση τόσο στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης όσο και στα επιμέρους στοιχεία αυτής. Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.
4. Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:
α) εξέταση γνώσεων: 50%
β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%
Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού δύνανται να καθορίζονται και να ανακοινώνονται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο.
5. Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό υποψηφίων Ε.Ε.Π., καθώς και των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αποτελεί το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που συγκέντρωσαν στα επιμέρους στοιχεία αυτού. Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

  • 30 Νοεμβρίου 2020, 19:28 | Σταύρος

    Συγκεκριμενη υλη που να βγαινει σε λιγους μηνες και ερωτησεις κλειστου τυπου πανω σε αυτη + δομικαμσιες κριτικης ικανοτητας

  • 30 Νοεμβρίου 2020, 17:29 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ

    Οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν σε πανελλήνιες εξετάσεις αντίστοιχες των αποφοίτων λυκείου για την είσοδο τους στο πανεπιστήμιο. Αυτοί που θα ωφεληθούν περισσότερο θα είναι οι διάφοροι φροντιστηριακοί οργανισμοί. Μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες και άλλες δεξιότητες απαξιώνονται. Η εργασιακή εμπειρία δεν προσμετράται. Αν το επιθυμητό είναι να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους τότε όλα αυτά θα πρέπει να βαθμολογούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί και ένας νέος, χωρίς εμπειρία που θα γράψει καλά να διεκδικήσει μια θέση ισότιμα με κάποιον άλλο που δεν θα μπορέσει να αριστεύσει σε μια γραπτή διαδικασία.

  • 30 Νοεμβρίου 2020, 16:47 | Μαριάνθη Σπουργίτη

    Θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στην βαθμολόγηση των υποψηφίων 1. η προϋπηρεσία (με επιπλέον βαθμολόγηση για την ειδική εμπειρία. Ποσοστό 40% στο σύνολο της εμπειρίας), 2. Οι ξένες γλώσσες, η γνώση Η/Υ, άλλες επιμορφώσεις (σε ποσοστό 10%).