Άρθρο 10 Βαθμολόγηση υποψηφίων

1. H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει τον τρόπο βαθμολόγησης και τη στάθμιση των απαντήσεων. Όταν η γραπτή εξέταση γίνεται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η βαθμολόγηση των γραπτών μπορεί να γίνεται με χρήση μέσων ψηφιακής τεχνολογίας χωρίς να απαιτούνται βαθμολογητές.
2. Σε εξέταση με τη μέθοδο της ανάπτυξης κειμένου, τα γραπτά βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές/τριες και έναν αναβαθμολογητή/τρια. Βαθμολογητές/τριες, αναβαθμολογητές/τριες ή υπεύθυνοι/ες για την εποπτεία των διαγωνιζομένων ορίζονται εν ενεργεία καθηγητές/τριες της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εφόσον ο απαιτούμενος αριθμός δεν καλυφθεί, ορίζονται και συνταξιούχοι καθηγητές/τριες της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
3. Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και για τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται ορισμένη βαθμολογία ως βάση τόσο στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης όσο και στα επιμέρους στοιχεία αυτής. Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.
4. Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:
α) εξέταση γνώσεων: 50%
β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%
Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού δύνανται να καθορίζονται και να ανακοινώνονται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο.
5. Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό υποψηφίων Ε.Ε.Π., καθώς και των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αποτελεί το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που συγκέντρωσαν στα επιμέρους στοιχεία αυτού. Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 20:59 | παπαθανασίου

  Η αξιολόγηση μπορεί ν αφορά μόνον σε γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών/εργασίας.
  «Δοκιμασίες δεξιοτήτων κι εργασιακής αποτελεσματικότητας» αφορούν σε γενικές δεξιότητες, δεν έχουν επαρκή ευαισθησία ώστε να «προβλέψουν» πραγματικές διαφορές στην αποτελεσματικότητα μεταξύ υποψηφίων σε εξειδικευμένο αντικείμενο εργασίας (ΠΕ και ΤΕ). Σφάλμα η υιοθέτησή τους.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 19:56 | Anthony

  Από που να ξεκινήσεις?Από τα πτυχία εξωτερικού(κυρίως Ανατολικής Ευρώπης) με βαθμούς που ούτε ο θεός δεν τους παίρνει? Από τους δημόσιους υπάλληλους που έχουν πιστοποιητικά υπολογιστών ή βεβαιώσεις από τις σχολές τους(άλλη γελοιότητα) και δεν έχουν τις βασικές γνώσεις υπολογιστών? Από τους πολύγλωσσους… στα χαρτιά? Από αυτούς τους έμπειρους με πλασματική εμπειρία που το πραγματικό τους αντικείμενο δεν είναι καν άξιο αναφοράς? Όλοι γνωρίζουν τι πάει λάθος και κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 12:36 | ΠΑΥΛΟΣ

  Kατ’ εφαρμογή της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου του 2008 (2008/C111/01) για την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για τη δια βίου μάθηση, του άρθρου 16 παρ. 5 του Συντάγματος και του ισχύοντος Ν. 4485/2017. προτείνεται να απαλειφθεί ο οποιονδήποτε υφιστάμενος διαχωρισμός εντός του εν λόγω Σχεδίου Νόμου μεταξύ των αποφοίτων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. και Π.Τ. της χώρας, και όπως προχωρήσει στη δημιουργία μιας ενιαίας κατηγορίας υπαλλήλων Ανώτατης Εκπαίδευσης στον δημόσιο τομέα. Ο άδικος διαχωρισμός μεταξύ πτυχιούχων Τ.Ε. και Π.Ε. είναι αναχρονιστικός και η αρχή της ισότητας πρέπει να λάμψει επιτέλους ως προς την άνιση μεταχείριση ίδιων καταστάσεων.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 12:50 | Δημητρης

  Αραγε ποιος μας διασφαλιζει οτι καποιοι δεν θα εχουν τα θεματα και τις λυσεις τους απο πριν; Και ποιος μας διασφαλιζει οτι η επιτροπη που κανει συνεντευξεις δεν θα περναει οποιον θελει αυτη;

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 10:31 | Γρηγορης

  Οι θεσεις ΠΕ και ΤΕ πρεπει να παιρνουν μορια μονο απο πτυχια. Τα κοινωνικα κριτηρια να μετραν μονο για ΥΕ και ΔΕ.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 09:33 | Γιωργος

  Καλο θ ήταν ν παιζει ρόλο κ η προϋπηρεσία Κ τα ακαδημαϊκά προσόντα ωστε ν μν αδικηθεί κοσμος ακομη κ αν οι θέσεις είναι λίγες

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 18:38 | Γιώργος

  Θα έπρεπε να υπάρχει μοριοδότηση στην προυπηρεσία και μάλιστα να αποδεικνύεται ότι είναι αυτή που χρειάζεται (συμβαση εργασίας, βεβαίωση εργοδότη). Πολύ σωστό η κατάργηση του βαθμού πτυχίου γιατί ήταν πολύ υποκειμενικό προσόν. Επαναφορά της μοριοδότησης της γλώσσας.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 15:23 | Ioanna

  Απαράδεκτη και ακραία η πλήρης απαξίωση ακαδημαικών προσόντων και προυπηρεσίας. Πολλές ασάφειες που δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 13:00 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

  Πρέπει να υπάρξει μεταβατική περίοδος 5 ετών. Είναι άδικο μέσα σε τόσο μικρό διάστημα να αλλάζει το σύστημα.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 12:58 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

  Πρέπει να λαμβάνονται υποψιν τα πτυχία μας. Είναι απαράδεκτο να μετράνε σαν να μην υπάρχουν. Απαράδεκτο να μετράει κυρίως ένα τεστ και να εκμηδενίζει προσπάθειες πολλών ετών.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 17:33 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ Τ.Ε – Π.Ε
  Με διαδοχικούς νόμους απο το 2001 και μετά Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.4009/2011, Ν.4485/2017 τα ΑΕΙ διακρίνονται σε 2 παράλληλους τομείς τον Πανεπιστημιακό και τον Τεχνολογικό . Παρακαλώ να άρετε την αδικία ετών, σε βάρος 400.000 επιστημόνων του Τεχνολογικού Τομέα που σπούδασαν σε ελληνικά ΑΕΙ Τ.Τ έχοντας παρακολουθήσει προγράμματα σπουδών 8 ετών και 240 ects.
  Ευχαριστώ.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 01:25 | Μαρία

  Δεν είναι σοβαρό να μην μοριοδοτούνται τα ακαδημαϊκά προσόντα και η προϋπηρεσία. Θεωρώ ότι το νομοσχέδιο ακυρώνει τον αγώνα δεκαετιών για πολλούς συμβασιούχους και τους πετά στην ανεργία. Ένα τεστ πολλαπλών επιλογών δεν μπορεί να αποδείξει σε καμία περίπτωση την ικανότητα ενός υπαλλήλου. Ο εκμηδενισμός της εργασιακής συναφούς εμπειρίας και η υποτίμηση των σπουδών δείχνει την λάθος κατεύθυνση του νομοσχεδίου. Η περίπτωση συνεντεύξεων είναι εγκληματική…

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 01:06 | Κατερίνα Νικολάου

  Είναι γεγονός πως ήταν άδικο να προσμετρώνται το ίδιο όλα τα πτυχία. Ωστόσο, θα μπορούσε να καθιερωθεί ένα σύστημα αξιολόγησης και κατάταξης.
  Αλλά, οποιοσδήποτε αποκλεισμός στοιχείων που μετρούσαν ως τώρα για την πρόσληψη, όπως λ.χ. η προϋπηρεσία κ.λπ., θα ήταν δίκαιος μόνο εφόσον η βαθμολογία προέκυπτε αποκλειστικά από τεστ γνώσεων και, σίγουρα, χωρίς να μετράει η όποια συνέντευξη, που είναι ό,τι πιο αναξιοκρατικό θα μπορούσε να προβλεφθεί με το παρόν νομοσχέδιο.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 01:08 | Κατερίνα Νικολάου

  Τι είναι η «δοκιμασία δεξιοτήτων κι εργασιακής αποτελεσματικότητας»;
  Με τι είδους διαγωνιστικές (?) ή άλλου τύπου διαδικασίες θα εξειδικεύονται;
  Είναι άλλος ένας τρόπος, μαζί με τη συνέντευξη, για επιλογή ημετέρων;
  Δυστυχώς, πολλές οι ενδείξεις ότι το παρόν νομοσχέδιο δεν ήρθε να διορθώσει παθογένειες αλλά να δημιουργήσει νέες.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 19:56 | Παναγιώτης

  Η βαθμολογία που θα πετύχει ο υποψήφιος για μια συγκεκριμένη θέση να ισχύει και στον επόμενο χρόνο – διαγωνισμό στο ίδιο αντικείμενο – θέση προκειμένου να αποφύγει επαναληπτικούς διαγωνισμούς εφ όσον το επιθυμεί

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 13:10 | ΑΘΗΝΑ

  Στην σωστή κατεύθυνση το νομοσχέδιο.Σωστά δεν μετράει ο βαθμός πτυχίου,μένουν πάντα πίσω οι έχοντες προυπηρεσία.Σωστά δεν μετράει όμως και η προυπηρεσία,μένουν πάντα πίσω και όσοι δεν έχουν εργασιακή εμπειρία.Σωστά δεν μετράνε και οι ξένες γλώσσες,δεν έχουν όλοι τις ίδιες και δεν χρειάζονται και συνήθως πουθενά πέραν των αγγλικών.Ούτε και η γνώση των υπολογιστών,όλοι γνωρίζουν να χρησιμοποιούν το 2020.Σωστός και ο γραπτός διαγωνισμός,τα ψυχομετρικά τεστ,πολλαπλής και προσομίωσης αν θυμάμαι καλά,εκτός απο την συνέντευξη που είδα κάπου η οποία δεν δικαιολογεί την υπάρξη της αφού έχουν προηγηθεί τόσα τεστ και δεν διασφαλίζεται και το αδιάβλητο έτσι.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 11:00 | Αχιλλεας Ζ.

  Τα ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ και τα ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ θα πρέπει να βαθμολογούνται πολύ περισσότερο. Δεν είναι δυνατόν ένα διδακτορικό να λαμβάνει πολύ λιγότερα μόρια από την εντοπιότητα!! Δηλαδή μεταξύ ενός που έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό και γράψει το ίδιο με έναν απλά πτυχιούχο κάτοικο παραμεθορίου, να διοριστεί ο κάτοικος; Δεν είναι αδικία αυτό;

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 19:04 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Aφιέρωσα όλη μου τη ζωή για να τελειώσω τη σχολή μου με καλό βαθμό, να πάρω lower, να πάρω δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό και τώρα μου τα πετάτε όλα στα σκουπίδια; Δεν θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον μία μεταβατική περίοδος 5 ετών μέχρι να εφαρμοστεί το νέο σύστημα; Να ξέρουμε και εμείς και οι επόμενοι τι θα μετράει και τι όχι;

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 18:54 | Αννα Ξενακη

  Ολο αυτο ειναι μια τεραστια αδικια που συντελειται προς ολους εμας που εχουμε ριξει ιδρωτα να διαβαζουμε να παιρνουμε πτυχια και προσοντα και να εργαζομαστε στον ιδιωτικο τομεα. Αν θελατε να μπει ενα τεστ ας γινοταν ολο αυτο συμπληρωματικα του παλιου συστηματος, δηλαδη 50% πτυχια 50% τεστ. Επισης πρεπει να σταματησει η αδικια με τα τεκνα τριτεκνων και πολυτεκνων. Εμεις που δεν εχουμε πολλα αδερφια ειμαστε αραγε χειροτεροι υπαλληλοι απο οσους εχουν; Το δημοσιο οφειλει να παιρνει τους καλυτερους, ειδικα αμα μιλαμε για θεσεις Πανεπιστημιου. Ας προσλαβει με κοινωνικα κριτηρια μονο σε θεσεις οπου ειναι υποχρεωτικης εκπαιδευσης. Τελος να σταματησει το αισχος με τις συνεντευξεις στο δημοσιο. Καμια επιτροπη δεν ειναι σε θεση να ακυρωσει δεκαετιες διαβασματος και εργασιακης εμπειριας.

  Με εκτιμηση,
  Ξενακη Αννα

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 14:10 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ

  Να μην λαμβάνεται υπόψιν ο αριθμός τέκνων ενός υποψηφίου, είναι άδικο για όλους εμάς που δεν είμαστε παιδιά πολύτεκνων ή τρίτεκτων οικογενειών. Δηλαδή τι πάει να πει μοριοδοτώ τα περισσότερα παιδιά; εμείς τι είμαστε δλδ;Δεν ε΄χουμε δικαιώματα ή μπόνους επειδή δεν είμαστε παιδιά πολυτέκνων;

  Δεν δίνετε έτσι το δικαίωμα στο να κριθούμε στα ίσα οι υποψήφιοι..και δημιουργούνται ανισότητες.

  Είναι άδικο αυτό το μέτρο και πρέπει να αποσυρθεί.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 09:10 | Χρήστος Τ

  Θα το δουν το νομοσχέδιο στο εξωτερικό και θα γελάνε.. ΠΕ με γλώσσες μεταπτυχιακά, διδακτορικά, εμπειρία και γνώσεις υπολογιστών να μην θεωρούνται σαφώς καταλληλότεροι από άλλους που πέτυχαν σε multiple choice. Μετά αναρωτιούνται γιατί τα καλύτερα μυαλά φεύγουν έξω..

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 22:16 | Αλεξάνδρα

  Ειδικότερα για την κατάργηση της μοριοδότησης του βαθμού πτυχίου, απαξιώνονται οι αριστούχοι/ες, παραδόξως (αλλά όχι και απροσδόκητα) από την κυβέρνηση που υποτίθεται έκανε σημαία την αριστεία. Όσο για την πρόφαση της μη αντιστοιχίας των βαθμών πτυχίων, μεταξύ των ελληνικών σχολών του ίδιου αντικειμένου σπουδών οι διαφορές είναι μικρές, ενώ το ζήτημα των πτυχίων από χώρες εξωτερικού, θα μπορούσε να επιλυθεί εύκολα με στάθμιση του βαθμού πτυχίου βάση της διεθνούς κατάταξης του εκάστοτε πανεπιστημίου του εξωτερικού, όπως έχει προταθεί από κόμμα της αντιπολίτευσης.

  Ψιλά γράμματα σε ένα νομοσχέδιο που είναι προχειρογραμμένο, βαθιά αναξιοκρατικό, πλήρως διαβλητό και πρακτικά ανεφάρμοστο. Εξευτελίζεται πλήρως η ακαδημαϊκή γνώση με την αντικατάστασή της από τεστ μιας ημέρας, και οδηγείται σε διάλυση ο δημόσιος τομέας. Θα είμαστε ίσως η μοναδική χώρα στον κόσμο που για να βρεις εργασία είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα δε θα υπολογίζονται ουσιαστικά τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά, ενώ καταργείται η προσμέτρηση της προϋπηρεσίας (!) και των ξένων γλωσσών.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 20:20 | Στέφανος

  Σε πλήρη αντίθεση «Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση» απαξιώνοντας την επαγγελματική εμπειρία στον βασικό τίτλο σπουδών. Πως είναι δυνατόν ένας που δεν έχει δουλέψει ποτέ στο πτυχίο του να είναι «ο κατάλληλος»;. Αυτός κατά την πρόσληψή του θα δημιουργήσει πρόβλημα στην υπηρεσία του. Ποιός θα του δείξει; Αν ο παλαιότερος στην ειδικότητά του έχει συνταξιοδοτηθεί και πρέπει να τον αντικαταστήσει γιατί δεν υπάρχει άλλος; Επίσης Η απόδειξή της δεν είναι δύσκολη. Από τις συμβάσεις εργασίας ή από τους κωδικούς ενσήμων φαίνεται αν έχεις δουλέψει στο πτυχίο, ενώ για πολύ πιο εξειδικευμένη εμπειρία υπάρχει και η βεβαίωση εργοδότη που είναι πιο αναλυτική.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 19:46 | ΑΚΗΣ

  Το υπάρχον σύστημα προσλήψεων με τα ακαδημαικα κριτήρια και τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα μια χάρα,καθώς ειναι και διάφανο και αντικειμενικό.
  Δηλαδή ένα τεστ δυο ωρών θα υπερτερεί απο την πορεία μιας ζωής στα θρανία και στα βιβλία; Μιας ζωης με θυσίες και καθημερινό αγώνα για την απόκτηση πτυχίων και γνώσεων;
  Και φυσικά αν την ημέρα του τεστ εισαι άρρωστος ή για λόγους ανωτέρας βίας και δεν μπορέσεις να συμμετάσχεις ,χάνεται έτσι απλά μια χρονιά.

  Τελος σε καμια περιπτωση δεν πρεπει να μπει συνεντευξη. Ολοι ξερουμε τι σημαινει συνεντευξη στο δημοσιο. Ποιος μας διασφαλιζει την διαφανεια εκει;;;

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 19:40 | Katerina

  Το μονο σωστο συστημα ειναι 50% εξετασεις 50% πτυχια για ΠΕ και ΤΕ. Ουτε κοινωνικα κριτηρια ουτε εντοπιοτητες. Με αυτα που κανετε τωρα ακυρωνεται τους κοπους δεκαετιων Αν θελει το κρατος να βοηθησει ακριτες και πολυτεκνους ας τους παρει ως ΥΕ. Σε θεσεις που απαιτειται πτυχιο τα παιδια και η καταγωγη δεν σε κανουν καλυτερο υπαλληλο. Επισης τα αγγλικα νομιζω πως ειναι απαραιτητα για ολες απο ΔΕ και πανω.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 13:37 | Βασιλικη

  Στους διαγωνισμούς με σειρα προτεραιότητας

  Στις κατηγορίες θέσεων ΠΕ και ΤΕ θεωρώ οσα πτυχία της ανωτερης εκπαίδευσης ανεξάρτητου βασικού τίτλου της θέσης υπάρχουν, να προσμετρώνται με ξεχωριστα μόρια και φυσικά ο βαθμός τους.
  Οι άξιοι ,οι επιμελείς και αυτοι που μορφώνονται διαρκως και που αριστεύουν θα πρεπει να επικροτούνται!
  Επισης ο μεταπτυχιακός τίτλος να προσμετράται με περισσότερα μόρια αν ειναι συναφη της θέσης απο ενα μεταπτυχιακό τίτλο μη συναφή.
  Το ιδιο και στο διδακτορικό τιτλο

  Καθως να υπαρχουν θεσεις ΠΕ ΤΕ που να απαιτούν μεταπτυχιακό τίτλο ως κυριο προσον

  Στην κατηγορία ΥΕ

  -Πολλοί δεν μπορούν να διεκδικησουν θεση στο δημοσιο πχ γιατι δεν έχουν παιδια (άτεκνοι ,Αμεα) η γιατι δεν ειναι μονογονεας επομένως δεν έχουν μόρια αρα προτεινω
  -ξεχωριστη κατανομή θέσεων στην πρόκυρηξη πχ
  Κατανομή συνολικών θέσεων βάση επιμέρων κριτηρίων σε ξεχωριστούς πίνακες και συγκέντρωση μορίων
  πχ πίνακας
  -μονογονεϊκές οικογένειες ανήλικα τέκνα
  -πίνακας χωρίς αποκλειστικά εμπειρία (καποιοι ειναι ατο ξεκινημα τους)
  – ΑμεΑ και μελών ΑμεΑ (παιδιά -αδέρφια -σύζυγος-μητερα η πατέρα Αμεα)
  -Πολύτεκνοι -τρίτεκνοι
  -Πολλοί ενηλικες μακροχρόνιοι άνεργοι ορφανοί και από τους δυο γονείς χωρις καμία στήριξη η ειδικές περιπτώσεις
  Στις περιπτώσεις θέσεων ΥΕ
  η ανεργία όσο μεγαλύτερη θα πρεπει να προσμετράται στον πινακα με εμπειρεια.

  Προτεινω επισης απαραίτητα σε καθε προκυρηξη του ασεπ, θεσεις για ΑμεΑ συγγενεις οχι βάση ζήτησης των συνολικων εγκεκριμένων θέσεων απο τον οργανισμο αλλα τουλάχιστον μια σε καθε οργανισμο,οταν ειναι περισσότερες απο μια.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 12:36 | Μάρκος

  H δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας δεν προκρίνεται.Αυτό είναι λάθος.
  Θα πρέπει να κρίνεται κατά την διάρκεια της θητείας ενός υπαλλήλου.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 08:31 | ΠΑΝΟΣ

  Επειδή προς το παρόν και παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης, δεν έχει λυθεί το θέμα των inclusive master πενταετούς φοίτησης με πτυχίο εξωτερικού – αλλά και αρκετών πανεπιστημίων του εσωτερικού, θα πρέπει να γίνει μια πρόβλεψη ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ, ώστε να μην καταρούνται οι κανόνες της ισονομίας και της ισοπολιτείας, δημιουργώντας υποψηφίους δύο ταχυτήτων.

  Άποψη μου είναι ότι μέχρι να λυθεί το θέμα αυτό (και να ψηφιστεί η σχετική διάταξη), η μοριοδότηση των μεταπτυχιακών συνολικά θα πρέπει να ανασταλεί, έτσι ώστε όλοι οι υποψήφιοι με inclusive master (αναγνωρισμένου ή μη) να λαμβάνουν μέρους στους διαγωνισμούς επί ίσοις όροις.

  Αλλιώς το παρόν νομοσχέδιο θα επικυρώσει αλλά και θα διαιωνίσει απλά μια αδικία που ήδη υφίστανται οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι με inclusive master με πτυχίο εξωτερικού, που ενώ κατα γενική ομολογία θα έπρεπε, δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί, με υπαιτιότητα του κράτους.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 00:38 | Γεωργιος

  Ειναι απλα παραλογο να δινονται κοινωνικα κριτηρια σε θεσεις επιστημονων. Τα κοινωνικα κριτηρια ας δωσουν μορια σε ΥΕ και ΔΕ. Δεν γινεται ομως σε ΠΕ να μου μοριοδοτεις τα παιδια οσο ενα Διδακτορικο. Δηλαδη αυριο μεθαυριο που θα παω σε νοσοκομειο θα με δει ο υποψηφιος που ειχε περισσοτερα παιδια και οχι αυτος που εγραψε καλυτερα στον διαγωνισμο ή αυτος που εχει περισσοτερα πτυχια;;; Το δημοσιο πρεπει να παιρνει τους καλυτερους. Αν το παμε ετσι ας προσλαβετε ρομα που εχουν απο 10 παιδια ο καθενας και ειναι και »φτωχοι»! Επισης τα μορια που δινουν τα πτυχια ειναι για γελια. Το σωστο θα ηταν 50% μοριοδοτηση με γραπτο διαγωνισμο και 50% μοριοδοτηση με προσοντα (πτυχια, μεταπτυχιακα, διδακτορικα)

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 17:04 | Σακης

  Η κατάρτιση της τράπεζας θεμάτων δεν θα πρέπει να έχουν ως αναφορά τις ήδη υπάρχουσες τράπεζες θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ γιατί αυτές έχουν καταρτιστεί με σκοπό την πιστοποίηση των γνώσεων που αποτελούν απόρροια μιας ελαφρας κατάρτισης και όχι (με σκοπό) την ανεύρεση του κατάλληλου για τη κατάλληλη θέση.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 13:52 | ΖΑΓΚΑΝΑ ΝΙΚΗ

  Αναφορικά με τη μοριοδότηση πτυχίων, θεωρώ πιο δίκαιο και καλό να αρθεί η μη βαθμολόγηση του 2ου πτυχίου π.χ. ΤΕ, αν ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για θέση που απαιτεί πτυχίο ΠΕ. Συγκεκριμένα, αν π.χ.ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για θέση ΠΕ νοσηλευτική και έχει πτυχίο συναφές με το αντικείμενο π.χ. μαιευτική ΤΕ. Τότε αυτό το 2ο πτυχίο, να υπολογίζεται στη βαθμολογία και όχι να απορρίπτεται επειδή το 2ο πτυχίο είναι διαφορετικής βαθμίδας, όπως αναφέρονται σε παλαιότερες προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Εξάλλου το πτυχίο ΤΕ, εμπίπτει στην κατηγορία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το πτυχίο Π.Ε.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 13:37 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Δεν υπάρχει μοριοδότηση για τη γνώση ξένων γλωσσών. Με τη λογική αυτή υπάρχει περίπτωση να διοριστεί κάποιος ΠΕ εν έτη 2025 και ο οποίος θα υπηρετήσει μέχρι το 2060 στην υπηρεσία του και να μην ξέρει ξένες γλώσσες.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 12:00 | Μιχαλης

  αναφέρεστε στο ότι » Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.»
  αν κάποιος υποψήφιος Α είχε 80 % σωστές απαντήσεις ανάπτυξη και 20% λάθος. ΥΠΟ φυσιολογικές συνθήκες βαθμολογείτε στο 80%. Αν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση θα εχει βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού 80 -20 = 60 % ( Α υποψήφιος) . Δηλαδή ο υποψήφιος ενώ είχε προσόντα για 80 % γίνεται αυτομάτως 60%.
  αν κάποιος υποψήφιος Β γράψει 60% αλλά, αφήσει το 40% των απαντήσεων κενές θα έχει 60% επειδή δεν απάντησε αρνητικά στο 40 % . Και κατά αυτόν τρόπο θα είχε ισοβαθμήσει με τον Α υποψήφιο οποίος εχει 60 % ( 80% – 20% αρνητική βαθμολογία) , αλλά στην ουσία ο Α εχει παραπάνω γνώσεις από τον Β.
  στην ουσία ο Β εξισώνεται με τον Α. αν και ο Β είχε καλύτερες γνώσεις
  επίσης λέτε
  . Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:
  α) εξέταση γνώσεων: 50%

  Ο βαθμού του πτυχίου και η εμπειρία στο αντικείμενο θα βαθμολογείται εξτρά?
  Δεν αναφέρεται κατι

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 11:44 | Χαράλαμπος

  Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εντοπιότητα για δήμους και αντι-περιφέρειες κάτω των 100.000 κατοίκων. Πρέπει να είναι απαραίτητο προσόν. Οι ΟΤΑ αυτοί έχουν πρόβλημα με τους διορισμένους γιατί φεύγουν όλοι κάποια στιγμή και υπάρχουν ελλείψεις στο προσωπικό. Παράδειγμα στην Κρήτη, όπου Ηράκλειο και Χανιά είναι γεμάτα από κόσμο στους ΟΤΑ, ενώ οι άλλοι δύο νομοί έχουν μεγάλες ελλείψεις.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 10:29 | KOSTAS MELAS

  Ειναι απαραδεκτο τα πτυχια μας να παιρνουν τοσο λιγα μορια. Ουσιαστικα ακυρωνονται οι προσπαθειες δεκαετιων. Επισης με ποια λογικη ενας πολυτεκνος παιρνει τα ιδια μορια με εναν διδακτορα; Ειναι απαραδεκτα πραγματα αυτα. Τα κοινωνικα κριτηρια πρεπει να δινουν μορια μονο στις θεσεις ΥΕ. Το δημοσιο χρειαζεται επιστημονες, οχι κομματικο στρατο.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 07:11 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Πρέπει να υπάρχει η μοριοδότηση τυπικών προσόντων ως έχει (μέχρι 2 πτυχία ,2 μεταπτυχιακά και 2 διδακτορικά). Ο βαθμός πτυχίου είναι ορθό να μη λαμβάνεται υπόψη γιατί διαφορετικά πανεπιστήμια έχουν διαφορετικές δυσκολίες.
  Να υπάρχει διαγωνισμός γραπτός με πολλαπλής μόνο στο γνωστικό αντικείμενο έτσι ωστε να μην υπάρχει δυνατότητα για παρεμβάσεις.
  Ουσιαστικά συνίσταται ένα μοντέλο 50% τυπικών προσόντων και 50% ΄γραπτού στο αντικείμενο με πολλαπλής για να μην είναι αμφισβητήσιμα τα αποτελέσματα

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 02:18 | ΖΑΓΚΑΝΑ ΝΙΚΗ

  Προτείνεται η τράπεζα θεμάτων και η βαθμολόγηση των υποψηφίων που υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία να γίνεται πρωτίστως από καθηγητές μεταξύ άλλων και απαραίτητα πιστοποιημένους από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, (ΕΟΠΠΕΠ), ως εκπαιδευτές ενηλίκων ή ακόμα καλύτερα ως εκπαιδευτές των εκπαιδευτών ενηλίκων. Θεωρείται καταλυτικό για την πληρέστερη αξιολόγηση των εξεταζομένων, καθότι η οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία για τους ενήλικες διαφέρει μακράν από την αντίστοιχη για τους ανήλικους και σαφώς εμπεριέχονται πολλές ειδοποιές διαφορές, ειδικά όταν πρόκειται για μείζονος εξεταστικές διαδικασίες ενηλίκων συμμετεχόντων.

 • 16 Νοεμβρίου 2020, 22:29 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Επιτέλους τέλος στη μη αξιολογική και μη αντικειμενική μοριοδότηση του βαθμού των πτυχίων.
  Όσοι έρχονταν από βαλκανικές χώρες είχαν όλοι δεκάρια και έπαιρναν τις θέσεις των πτυχιούχων από ελληνικά ή ευρωπαϊκά και αμερικάνικα πανεπιστήμια.
  Επιτέλους ΤΕΛΟΣ.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».