• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχαλης' | 17 Νοεμβρίου 2020, 12:00

    αναφέρεστε στο ότι " Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση." αν κάποιος υποψήφιος Α είχε 80 % σωστές απαντήσεις ανάπτυξη και 20% λάθος. ΥΠΟ φυσιολογικές συνθήκες βαθμολογείτε στο 80%. Αν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση θα εχει βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού 80 -20 = 60 % ( Α υποψήφιος) . Δηλαδή ο υποψήφιος ενώ είχε προσόντα για 80 % γίνεται αυτομάτως 60%. αν κάποιος υποψήφιος Β γράψει 60% αλλά, αφήσει το 40% των απαντήσεων κενές θα έχει 60% επειδή δεν απάντησε αρνητικά στο 40 % . Και κατά αυτόν τρόπο θα είχε ισοβαθμήσει με τον Α υποψήφιο οποίος εχει 60 % ( 80% - 20% αρνητική βαθμολογία) , αλλά στην ουσία ο Α εχει παραπάνω γνώσεις από τον Β. στην ουσία ο Β εξισώνεται με τον Α. αν και ο Β είχε καλύτερες γνώσεις επίσης λέτε . Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας: α) εξέταση γνώσεων: 50% Ο βαθμού του πτυχίου και η εμπειρία στο αντικείμενο θα βαθμολογείται εξτρά? Δεν αναφέρεται κατι