• Σχόλιο του χρήστη 'ΖΑΓΚΑΝΑ ΝΙΚΗ' | 17 Νοεμβρίου 2020, 13:52

    Αναφορικά με τη μοριοδότηση πτυχίων, θεωρώ πιο δίκαιο και καλό να αρθεί η μη βαθμολόγηση του 2ου πτυχίου π.χ. ΤΕ, αν ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για θέση που απαιτεί πτυχίο ΠΕ. Συγκεκριμένα, αν π.χ.ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για θέση ΠΕ νοσηλευτική και έχει πτυχίο συναφές με το αντικείμενο π.χ. μαιευτική ΤΕ. Τότε αυτό το 2ο πτυχίο, να υπολογίζεται στη βαθμολογία και όχι να απορρίπτεται επειδή το 2ο πτυχίο είναι διαφορετικής βαθμίδας, όπως αναφέρονται σε παλαιότερες προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Εξάλλου το πτυχίο ΤΕ, εμπίπτει στην κατηγορία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το πτυχίο Π.Ε.