• Σχόλιο του χρήστη 'ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ' | 17 Νοεμβρίου 2020, 14:55

    Η περ. α) της παρ. 3 είναι ίδια με την περ. α) του ν. 2643/1998, άρθρο 3, παρ. 6. Είναι αυτούσια μεταφορά-αντιγραφή διάταξης ενός παροχημένου νόμου 22 ετών που δεν έχει καμία θέση στο έτος 2020. Θα πρέπει επομένως να απαλοιφεί ή να τροποποιηθεί αναλόγως, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και όχι σε εκείνες του 1998.