• Σχόλιο του χρήστη 'ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ' | 17 Νοεμβρίου 2020, 14:57

    Το ποσοστό των θέσεων μόνιμου προσωπικού θα πρέπει να επανέλθει στο 10%, όπως ισχύει σήμερα. Εάν παραμένει το 12%, τότε θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό αναπηρίας στο 67% και άνω.