• Σχόλιο του χρήστη 'Ειρήνη Μαρκάκη' | 17 Νοεμβρίου 2020, 15:07

    Όσον αφορά στη διενέργεια των συνεντεύξεων, που κρίνεται καθοριστικής σημασίας με ποσοστό 35% επί της συνολικής βαθμολογίας,αφήνει πολλά ασαφή σημεία ως προς την επιλογή αυτών που την διεξάγουν και τη γενικότερη διαδικασία, ώστε να υπάρχει μεγάλο περιθώριο διαβλητότητας του διαγωνισμού. Το ότι επίσης επεκτείνεται η συνέντευξη εκτός από τις θέσεις ΕΕΠ και σε "θέσεις, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής", και εκεί ανοίγει "παραθυράκι" διασταλτικής ερμηνείας, ώστε να συμπεριλάβει ευρύτερους δημόσιους φορείς με την επίφαση της ασφάλειας. Συνεπώς εντελώς άκυρη η διεξαγωγή συνέντευξης, ειδικά στη χώρα μας, με την εμπειρία των κομματικών προσλήψεων στο πρόσφατο μεταπολιτευτικό παρελθόν.