• Σχόλιο του χρήστη 'Ερση Λυκίδου' | 17 Νοεμβρίου 2020, 15:15

    1)Εφόσον προβλέπεται για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ για το μόνιμο προσωπικό, προσαύξηση από μεταπτυχιακό και διδακτορικό, θα πρέπει να προβλεφθεί προσαύξηση και για τις θέσεις ΔΕ για την κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών ή τουλάχιστον προσαύξηση για τους κατόχους πιστοποίησης χορηγούμενης από ΕΟΠΠΕΠ (Είναι εντελώς άδικο και συνιστά απαξίωση του θεσμού της νεοσύστατης μεταλυκειακής μαθητείας των επαγγελματικών σχολείων (ΕΠΑΛ) και μεταδευτεροβάθμιων δομών (ΙΕΚ)καθώς και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων. 2)Ειδικά για τις θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ακόμη περισσότερο διοικητικού λογιστικού,θα πρέπει να ζητείται ο ανάλογος τίτλος για συμμετοχή στις εξετάσεις (ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)και σχετικής πιστοποίησης, όπως ισχύει και στις άλλες ειδικότητες. Είναι εντελώς άδικο να μην εξειδικεύεται το αντικείμενο όπως στις άλλες ειδικότητες και να μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις για τις διοικητικές θέσεις ας πούμε και αυτός με τίτλο κομμωτικής ή ηλεκτρολογίας, ενώ φυσικά και λογικά δεν μπορεί να ισχύσει και το αντίστροφο. Αυτό στα πλαίσια του ¨ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση¨. Και εν πάση περιπτώσει είναι εντελώς άτοπο να μην προβλεφθεί τίτλος διοίκησης και οικονομίας ή σχετικός τίτλος, ή σχετική πιστοποίηση, ως απαραίτητο κριτήριο για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό για τις διοικητικές θέσεις ΔΕ βαθμίδας. 3)Επίσης δεν προβλέπεται κάποιου είδους προσαύξηση για τη γνώση ξένων γλωσσών. Το θεωρώ αστοχία από τη στιγμή που το ζητούμενο είναι να επιλεγούν άτομα με υψηλή γνώση και κατάρτιση.