• Σχόλιο του χρήστη 'Σακης' | 17 Νοεμβρίου 2020, 17:04

    Η κατάρτιση της τράπεζας θεμάτων δεν θα πρέπει να έχουν ως αναφορά τις ήδη υπάρχουσες τράπεζες θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ γιατί αυτές έχουν καταρτιστεί με σκοπό την πιστοποίηση των γνώσεων που αποτελούν απόρροια μιας ελαφρας κατάρτισης και όχι (με σκοπό) την ανεύρεση του κατάλληλου για τη κατάλληλη θέση.