• Σχόλιο του χρήστη 'ΖΑΓΚΑΝΑ ΝΙΚΗ' | 17 Νοεμβρίου 2020, 19:20

    Αναφορικά με την ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων θεματολογίας και διεξαγωγής πανελλήνιου διαγωνισμού θεωρώ σημαντικό να γίνουν συνεργασίες με φορείς που ήδη έχουν μακρά εμπειρία σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων και σίγουρα θα έχουν πολλά εργαλεία στη διάθεσή τους να προτείνουν σχετικά με την ασφαλέστερη και πληρέστερη διεξαγωγή εξετάσεων. Σαν ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρω 1)Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.2)OPEN WHO 3)CDC TRAIN 4)COURSERA.