• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννα Μαρκετάκη' | 18 Νοεμβρίου 2020, 01:37

    Αδιανόητη η μη μοριοδότηση εμπειρίας τουλάχιστον για το 50% των θέσεων, όπως επίσης και η μη μοριοδότηση δεύτερου σχετικού τίτλου και κυρίως κατοχής πιστοποίησης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για ΔΕ βαθμίδα. Η πιστοποίηση αποτελεί ενιαίο πανελλαδικό κριτήριο που χορηγείται από εθνικό ενιαίο φορέα πιστοποίησης κατόπιν εξετάσεων διενεργούμενων εν είδει πανελληνίων, οπότε εδώ δεν τίθεται θέμα "εύκολων" ή "δύσκολων" σχολών με τίτλους μη ισότιμους βαθμολογικά, στοιχείο που έχει προβληθεί ως σημαία από τους εισηγητές των αλλαγών και του νέου νόμου. Αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει άλλοθι για την απαξίωση προσόντων που αποκτήθηκαν με κόπο και προσπάθεια, ώστε να αντικατασταθούν από φροντιστήρια που σε προετοιμάζουν για την εξέταση μίας ημέρας που συχνά λόγω συγκυριών μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτική του ακριβούς γνωστικού επιπέδου και της προσωπικότητας των υποψηφίων. Επίσης σημαντικό, ο τρόπος διασφάλισης της μη διαρροής των θεμάτων ή της πληροφόρησης εκ των έσω κάποιων φροντιστηρίων. Παύει η ισότητα ευκαιριών επίσης, από τη στιγμή που κάποιος αδυνατεί να διαθέσει χρήματα για να παρακολουθήσει μαθήματα φροντιστηρίων που σίγουρα θα ξεφυτρώσουν σαν τα μανιτάρια. Δεν είδα επίσης να προβλέπεται κάπου η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των ατόμων που θα βαθμολογούν τις δοκιμασίες, διότι όπως είδα δεν θα υπάρχουν μόνο πολλαπλής επιλογής θέματα, οπότε θα χρειαστεί και αξιολόγηση από ανθρώπινο παράγοντα που έχει πάντα και το υποκειμενικό στοιχείο.