• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΟΣ' | 18 Νοεμβρίου 2020, 08:31

    Επειδή προς το παρόν και παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης, δεν έχει λυθεί το θέμα των inclusive master πενταετούς φοίτησης με πτυχίο εξωτερικού - αλλά και αρκετών πανεπιστημίων του εσωτερικού, θα πρέπει να γίνει μια πρόβλεψη ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ, ώστε να μην καταρούνται οι κανόνες της ισονομίας και της ισοπολιτείας, δημιουργώντας υποψηφίους δύο ταχυτήτων. Άποψη μου είναι ότι μέχρι να λυθεί το θέμα αυτό (και να ψηφιστεί η σχετική διάταξη), η μοριοδότηση των μεταπτυχιακών συνολικά θα πρέπει να ανασταλεί, έτσι ώστε όλοι οι υποψήφιοι με inclusive master (αναγνωρισμένου ή μη) να λαμβάνουν μέρους στους διαγωνισμούς επί ίσοις όροις. Αλλιώς το παρόν νομοσχέδιο θα επικυρώσει αλλά και θα διαιωνίσει απλά μια αδικία που ήδη υφίστανται οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι με inclusive master με πτυχίο εξωτερικού, που ενώ κατα γενική ομολογία θα έπρεπε, δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί, με υπαιτιότητα του κράτους.