• Σχόλιο του χρήστη 'χρυσοβαλαντης' | 18 Νοεμβρίου 2020, 08:55

    αρθρο 11 2. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επί του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί, από τον οικείο οριστικό πίνακα κατάταξης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των κάτωθι : α) δέκα τοις εκατό (10%) για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων γ) τρία τοις εκατό (3%) για συγγενείς ΑΜΕΑ.. αρα συνδυασμο με το αρθρο 11 εχουμε συνολικα 10 + 3 = 13 % απο αμεα.. οκ ολα αυτα.. +20 % απο αλλες κατγοριες πολυτεκνοι τριτεκνοι κλπ .. = 33% δηλαδη απομενουν το 67 % των θεσεων να καλυφθεί απο τους υπόλοιπους... μπραβο στην αξιοκρατια....