• Σχόλιο του χρήστη 'Ντίνα' | 18 Νοεμβρίου 2020, 08:04

    Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό δεν αξιολογείται από μια αναμφιβόλου σύστασης επιτροπή, δεν ισοπεδώνεται η ακαδημαϊκή μόρφωση σε τραπέζια συνεντεύξεων, δεν είναι διαφάνεια αυτό.