• Σχόλιο του χρήστη 'Μάρκος' | 18 Νοεμβρίου 2020, 11:58

    Γίνεται αναφορά πως η εξέταση της περ. α) της παρ. 1 περιλαμβάνει την αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου. Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν μια εξέταση να μετατρέπεται με χρήση γενικών ερωτήσεων σε τηλεπαιχνίδι.Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ύλη για κάθε ειδικότητα όσον αφορά τους ΠΕ και ΤΕ και καμία ύλη παρά μόνο με μοριοδότηση προσόντων (βαθμολογία απολυτηρίου λυκείου, ξένες γλώσσες , υπολογιστές) έτσι όπως ισχύει και στο υπάρχον σύστημα για τους ΔΕ. Ετσι γίνεται η επιλογή των αρίστων όπως θα θέλατε να ισχύει. Κάθε άλλος τρόπος πλην αυτών που σας αναφέρω μετατρέπει την διαδικασία επιλογής προσωπικού σε τυχερό παιχνίδι. Ετσι η πιθανότητα να μείνει ο πραγματικά άριστος απέξω αυξάνεται δραματικά. Τους πραγματικά μορφωμένους από τους απλά γραμματιζούμενους δεν θα τους ξεχωρίσετε με αυτό το εξεταστικό σύστημα.Η πραγματική αξιολόγηση πρέπει να γίνεται κατά την διάρκεια της θητείας ενός υπαλλήλου με μεθόδους και ελέγχους που θα καθοριστούν από ειδικές επιστημονικές επιτροπές.