• Σχόλιο του χρήστη 'Στέφανος' | 18 Νοεμβρίου 2020, 20:20

    Σε πλήρη αντίθεση "Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση" απαξιώνοντας την επαγγελματική εμπειρία στον βασικό τίτλο σπουδών. Πως είναι δυνατόν ένας που δεν έχει δουλέψει ποτέ στο πτυχίο του να είναι "ο κατάλληλος";. Αυτός κατά την πρόσληψή του θα δημιουργήσει πρόβλημα στην υπηρεσία του. Ποιός θα του δείξει; Αν ο παλαιότερος στην ειδικότητά του έχει συνταξιοδοτηθεί και πρέπει να τον αντικαταστήσει γιατί δεν υπάρχει άλλος; Επίσης Η απόδειξή της δεν είναι δύσκολη. Από τις συμβάσεις εργασίας ή από τους κωδικούς ενσήμων φαίνεται αν έχεις δουλέψει στο πτυχίο, ενώ για πολύ πιο εξειδικευμένη εμπειρία υπάρχει και η βεβαίωση εργοδότη που είναι πιο αναλυτική.