• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος' | 18 Νοεμβρίου 2020, 20:52

    Θα πρέπει να υπάρξει εφαρμογή της κλίμακας του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η κατάταξη του προσωπικού στις κατηγορίες ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ εκτός του ότι δεν λαμβάνει υπόψιν την εθνική νομοθεσία των 20 τελευταίων ετών, έρχεται σε αντίθεση και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η κατάθεση του Νομοσχεδίου για το Α.Σ.Ε.Π. είναι μεγάλη ευκαιρία για την εφαρμογή της κλίμακας του ΕΟΠΠΕΠ και θα αποτελούσε ένα μεγάλο βήμα προόδου στη Δημόσια Διοίκηση. Εκτός από την προσαρμογή στα ευρωπαϊκά πρότυπα, η συγκεκριμένη τροποποίηση θα διευκόλυνε την κινητικότητα, την αξιοκρατία και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.