• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Γαϊτάνος' | 19 Νοεμβρίου 2020, 05:06

    Θεωρώ επίσης απαραίτητη την εξέταση των ψηφιακών δεξιοτήτων του υποψηφίου ως απαραίτητο πεδίο στην διαγωνιστική διαδικασία. Τέλος, είναι επιτέλους επιταγή να γίνει σεβαστό το Σύνταγμα της χώρας και να πάψουν οι "φωτογραφικές" ρυθμίσεις της μοριοδότησης της ειδικής εμπειρίας όπως για παράδειγμα η πρόσφατη προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η οποία αποτελεί πρόδηλο εμπαιγμό στην νοημοσύνη και την αξιοπρέπεια όλων μας με σωρεία φωτογραφικών ρυθμίσεων (πχ. πλαφόν στο όριο της γενικής εμπειρίας, μεγαλύτερος συντελεστής βαρύτητας στις ειδικές κατηγορίες έναντι της εκπαίδευσης και της εμπειρίας, έλλειψη της μοριοδότησης της γνώσης ξένων γλωσσών, εξαντλητική περιγραφή της κατοχής ειδικής εμπειρίας ωσάν ν' αναφέρεται σε εργαζόμενους ΣΟΧ που κατείχαν στο παρελθόν τις συγκεκριμένες θέσεις, κ.λπ)