• Σχόλιο του χρήστη 'Αλεξάνδρα Φ' | 19 Νοεμβρίου 2020, 12:21

    Απαράδεκτη η εισαγωγή της συνέντευξης, η διαδικασία μοριοδότησης παίρνει αυτόματα υποκειμενικό χαρακτήρα. Μόνο τα ακαδημαϊκά κριτήρια κάνουν την διαδικασία αξιοκρατική, οτιδήποτε άλλο είναι για να υπηρετεί πελατειακές σχέσεις.