• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΚΗΣ' | 19 Νοεμβρίου 2020, 22:54

    Εμπειρία 84 μήνες για μία 8μηνη σύμβαση; Ένας νέος πτυχιούχος ο οποίος προσπαθεί να αποκτήσει εμπειρία, υπάρχει περίπτωση ποτέ καταλάβει θέση εποχικής απασχόλησης με το κριτήριο αυτό; Γιατί στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ να μετράει ο δεύτερος τίτλος σπουδών (ορθός) και στην κατηγορία ΔΕ να μην μετράει; Στα πλαίσια τις ισονομίας, θα πρέπει ο δεύτερος τίτλος σπουδών να μετράει σε όλες τις κατηγορίες ΠΕ ΤΕ και ΔΕ. Το κριτήριο της εμπειρίας τουλάχιστον για την εποχική απασχόληση πρέπει να καταργηθεί.