• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Μ.' | 20 Νοεμβρίου 2020, 11:26

    Σπουδάσουμε πόσα χρόνια, εργαζόμαστε άλλα τόσα για να αποκτήσουμε εμπειρία σε ένα αντικείμενο τουλάχιστον, ενισχύουμε τις δεξιότητες μας μέσα από την εργασία και διάφορες μορφές εκπαίδευσης ενηλίκων. Όλα αυτά θεσμοθετημένα και επικυρωμένα από τον κρατικό μηχανισμό. Για να ακυρωθούν όλα τώρα και να πρέπει να κριθούμε άπαξ από εξετάσεις αμφιβόλου περιεχομένου. Εξαιρετικά.