• Σχόλιο του χρήστη 'Θ.Κ.' | 20 Νοεμβρίου 2020, 15:05

    Αναφορικά με την περ.γ της παρ.5 του άρθρου 37 του σχεδίου νόμου, θεωρώ ότι το κριτήριο για την αρχαιότητα των συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, μελών του ΑΣΕΠ, πρέπει να είναι ο συνδυασμός του συνολικού χρόνου υπηρεσίας με τον βαθμό με τον οποίο αποχώρησε από την Yπηρεσία, δεδομένου ότι είναι διαφορετική η εμπειρία ενός υψηλόβαθμου υπαλλήλου (π.χ. Γενικού Διευθυντή), από την εμπειρία ενός χαμηλόβαθμου, έστω και αν ο τελευταίος υπηρέτησε συνολικά περισσότερο χρόνο.