• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωαννα' | 20 Νοεμβρίου 2020, 16:29

    Η συνέντευξη δεν είναι αξιόπιστο και αξιοκρατικο κριτήριο πρόσληψης. Είναι προσωπικό, υποκειμενικό και το πιθανότερο κομματικό ρουσφετολογικο κριτήριο. Δεν υπόκειται σε έλεγχο από το ΑΣΕΠ ούτε είναι δυνατή η ένσταση και η δικαίωση του διαγωνιζομενου. Γενικότερα έχω να προσθέσω τα εξής : 1) το όριο ηλικίας πρόσληψης στο Δημόσιο πρέπει να είναι ως τα 65 λόγω του ότι το όριο συνταξιοδοτησης είναι τα 67.Ακομα οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν βρίσκουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα και το κράτος οφείλει να έχει κοινωνική πολιτική και όχι να εξαιρεί τους συμμετεχοντες με ηλικιακο κριτήριο. Κάτι που αντίκειται και στις οδηγίες -νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διακρίσεις κάθε είδους. 2) για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού γίνεται δεκτό το πτυχίο Ιστορίας -Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του ΕΑΠ με ειδίκευση στην κοινωνική Ανθρωπολογία. Για ποιο λόγο δεν γίνεται δεκτό το πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ με ειδίκευση στην Ιστορία; Οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού είναι εξίσου καταρτισμενοι. Το ίδιο ισχύει και για απόφοιτους άλλων τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής πχ ξενόγλωσσα τμήματα Αγγλικής Φιλολογίας κλπ. Οπότε εκτιμώ ότι πρέπει να γίνονται δεκτά και αυτά τα πτυχία για ΠΕ διοικητικές θέσεις του Δημοσιου