• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Νικολάου' | 21 Νοεμβρίου 2020, 01:35

    Αν καταλαβαίνω καλά, η συνέντευξη αφορά μόνο σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και σε θέσεις οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής; Αν ισχύει αυτό, είναι καλό να είναι περιορισμένη η έκτασή της (αν το Υπουργείο είναι αμετακίνητο ως προς τη διατήρηση της συνέντευξης ως μέσο αξιολόγησης κι επιθυμεί να κωφεύσει απέναντι στην αγωνία που εκφράζεται από την ελληνική κοινωνία ως προς αυτό) αλλά το σωστότερο θα ήταν να μην υφίσταται καν ως μέσο αξιολόγησης η συνέντευξη, δεδομένης της διαχρονικής χρήσης της (σε διάφορες διαγωνιστικές διαδικασίες) με τρόπο, το λιγότερο, αδιαφανή. Αυτό είναι κάτι που το Υπουργείο, το Νομοθετικό Σώμα και γενικότερα ο πολιτικός κόσμος, δεν μπορεί να το αρνηθεί. Συνέβαλε στην παθογένεια της αναξιοκρατίας που επικρατούσε κι επικρατεί στη χώρα, ακόμη και μετά τον νόμο Πεπονή, που αν κι άλλαξε άρδην το σκηνικό των προσλήψεων στο Δημόσιο, δεν κατάφερε να εκμηδενίσει τις περιπτώσεις αναξιοκρατίας και προσλήψεων ως αποτέλεσμα του πελατειακού κράτους. Ένα μόνο παράδειγμα η πρόσληψη σωφρονιστικών υπαλλήλων τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που αποτελεί μια ακόμη πρόκληση είναι η συμμετοχή της συνέντευξης στον βαθμό, σε ποσοστό 35%!!! Αν η πραγματική πρόθεση είναι να διορθωθούν με αυτόν τον νόμο οι ατέλειες κι οι συνεπαγόμενες αδικίες του προηγούμενου, μία από τις απαραίτητες ενέργειες γι' αυτό είναι να απαλειφθεί η συνέντευξη ως μέσο αξιολόγησης.