• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Νικολάου' | 21 Νοεμβρίου 2020, 01:06

    Είναι γεγονός πως ήταν άδικο να προσμετρώνται το ίδιο όλα τα πτυχία. Ωστόσο, θα μπορούσε να καθιερωθεί ένα σύστημα αξιολόγησης και κατάταξης. Αλλά, οποιοσδήποτε αποκλεισμός στοιχείων που μετρούσαν ως τώρα για την πρόσληψη, όπως λ.χ. η προϋπηρεσία κ.λπ., θα ήταν δίκαιος μόνο εφόσον η βαθμολογία προέκυπτε αποκλειστικά από τεστ γνώσεων και, σίγουρα, χωρίς να μετράει η όποια συνέντευξη, που είναι ό,τι πιο αναξιοκρατικό θα μπορούσε να προβλεφθεί με το παρόν νομοσχέδιο.