• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΤΗΣ' | 21 Νοεμβρίου 2020, 02:11

    Αξιότιμε κ. Υπουργέ και λοιποί συνεργάτες. Όπως ήδη γνωρίζετε, ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ εκπροσωπεί πρωτίστως τους πάσχοντες από συγγενείς καρδιοπάθειες και τις οικογένειές τους θεσμικά αλλά άτυπα καλύπτει και τις λοιπές μορφές χρονίων καρδιοπαθειών και μυοκαρδιοπαθειών. Διατελών δε αναπ. Γραμματέας της ΕΣΑΜΕΑ (του τριτοβάθμιου θεσμικού συνομιλητή της Πολιτείας) εκφράζω τις απόψεις μου με ευρύτητα πνεύματος χωρίς να δεσμεύω τη Συνομοσπονδία σε οτιδήποτε. α. Είδικότερα: Άρθρο 5 Προγραμματισμός θέσεων για ΑΜΕΑ Θεωρούμε θετικό το ποσοστό 12% καθώς και τη βάση του 50%. Θεωρούμε ωστόσο εσφαλμένη, άδικη, αντιεπιστημονική και απηρχειωμένης νοοτροπίας τη διάταξη η οποία έπεται και η οποία a priori και με τρόπο απόλυτο αποκλείει τους καρδιοπαθείς και τα λοιπά ΑΜΕΑ από συγγεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Όλοι οι διορισθησόμενοι κρίνονται για τη φυσική και ψυχική τους κατάλληλότητα στη διάρκεια τόσο της διαδικασίας όσο και πριν την πρόσληψή τους. Τούτο αναιρεί αυτομάτως τις όποιες επιφυλάξεις για την καταλληλότητα του οιουδήποτε. Σε όλες τις αποκλειόμενες θέσεις μπορούν να εργαστούν ΑΜΕΑ κατόπιν φυσικής και ψυχομετικής αξιολόγησης όπως συμβαίνει με όλους τους συμπολίτες μας. Σε κάποιες από αυτές εργάζονται ήδη ΑΜΕΑ αν όχι σε όλες με μεγάλη επιτυχία. Εξάλλου ο χώρος μας περιλαμβάνει τεράστιο αριθμό υποκατηγοριών με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Κρίση λοιπόν επί αντικειμενικών στοιχείων και όχι βάσει παρωχημέων και προσβλητικών για μας στερεοτύπων. Ζητούμε την παραμονή της διάταξης με την παραπάνω διευκρίνιση ή την ολική απάλειψή της. (άρθρο 5, παρ. 2). Προκρίνουμε το δεύτερο.