• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΤΗΣ' | 21 Νοεμβρίου 2020, 02:22

    Επανερχόμαστε στο ΆΡΘΡΟ 9 Δομή και περιεχόμενο πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Χωρίς να αντιτιθέμεθα εξ ορισμού στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, το εν λόγω άρθρο στο σύνολό του ως προς τα ΑΜΕΑ και του χρονίως πάσχοντες είναι ελλιπέστατο και άκρως προβληματικό. Η λογική μας: Συγκεκριμένες κατηγορίες ΑΜΕΑ και δη αισθητηριακές αναπηρίες, κινητικές αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες πάσης φύσεως κτλ., πώς ακριβώς θα εξετάζονται; Σε ποια ύλη και με ποια διαδικασία; Πώς ανόμοιες εντελώς κατηγορίες θα συγρίνονται και θα διαγκωνίζονται μεταξύ τους επί ίσοις όροις; Η συνέντευξη κατ' αρχήν αποτελεί χρήσιμο εργαλείο αν και δεν υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας ως προς την αντικειμενικότητά της. Οι συμμετέχοντες ωστόσο στη διαδικασία αυτής θα πρέπει να είναι γνώστες του χώρου μας, των ιδιατέρων δεξιοτήτων ή αδυναμιών, της ιδιάζουσας ψυχοσύνθεσης, της εξωτερικής εικόνας και άλλων καθοριστικών παραγόντων άνευ των οποίων η κρίση μπορεί να είναι παραπλανητική παντελώς. Οι φυσικές και ψυχομετρικές διαδικασίας οι οποίες προβλέπονται δεν είναι δεδομένο ότι λαμβάνουν υπόψη τις ιδαιτερότητές μας και άρα θα πρέπει να τύχουν ευρύτερης ανάλυσης ώστε προσσωπικά τουλάχιστον να αποφανθώ. Κρίνω αναγκαία την άμεση εμπλοκή εξειδικευμένων επιστημόνων από το χώρο της αναπηρίας - χρόνιας πάθησης.