• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΤΗΣ' | 21 Νοεμβρίου 2020, 02:52

    Στην παρ. 3 του άρθρου 12 θεωρούμε ότι το ποσοστό βαρύτητας της συνέντευξης το οποίο ανέρχεται σε 35% είναι υπερβολικό και θα δημιουργήσει σίγουρα στρεβλώσεις και διαμαρτυρίες. Εκ της εμπειρίας μου ένα ποσοστό γύρω στο 20% είναι αποδεκτό και θεμιτό, χωρίς να ανατρέπει άρδην την εικόνα του υποψηφίου και προστατεύοντας και τη Διοίκηση του ΑΣΕΠ.