• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΤΗΣ' | 21 Νοεμβρίου 2020, 02:22

    Άρθρο 11 παρ. 1 Θεωρούμε α. ότι η προσαύξηση των 2 μονάδων σε συγγενείς α' βαθμού ΑΜΕΑ με 67% ή 50% π.α., είναι αφύσικα χαμηλή όταν για άλλες λιγότερο ευαίσθητες υποομάδες φθάνει και τα 20 μόρια (!!!) και μάλιστα όταν διαπιστώνουμε ότι ορίζεται ένα ποσοστό επί των προσλήψεων με ταβάνι το 3% για τη λεγόμενη "έμμεση προστασία". Θεωρούμε δίκαιο το ποσοστό να εξισωθεί με αυτό των πολυτέκνων (5 μόρια). Με το αυτό σκεπτικό ζητούμε το ελάχιστο ποσοστό κάλυψης των θέσεων να εξισωθεί με των τριτέκνων στο 5% τη στιγμή δε που για τους πολύτεκνους είναι 10%. Το δίκαιον του αιτήματος είναι προφανές και μόνον κάποιος που συγκατοικεί ή συντηρεί οικονομικά άτομο με βαριά αναπηρία δύναται να το καταλάβει.