• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΤΗΣ' | 21 Νοεμβρίου 2020, 03:24

    Επίσης καίριο παράγοντα ως προς την κοινωνική διάσταση του θέματος αποτελεί ο καθορισμός κριτηρίων μοριοδότησης μεταξύ των ίδιων των ΑΜΕΑ αλλά και των συγγενών α' βαθμού αυτών. Είναι διαφορετική η περίπτωση μιας μέτριας γενικά αναπηρίας που συνεπάγεται ποσοστό 50% από κάποια η οποία έχει λάβει 67% ή 80%. Άρα πρέπει να υπάρξει προφανώς κάποιο κλιμακωτό bonus, τέτοιο ωστόσο που να μην αποκλείει κανέναν εκ προοιμίου.