• Σχόλιο του χρήστη 'ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ' | 21 Νοεμβρίου 2020, 12:20

    1. Για τις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, εφαρμογή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. 2. ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Κοινωνικά κριτήρια θα πρέπει να εφαρμόζονται ΜΟΝΟ στην κατηγορία ΥΕ. ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ. 3. Θέσπιση ως απαραίτητων προσόντων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τη γνώση Αγγλικών και Η/Υ για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ χωρίς να μοριοδοτούνται τα προσόντα αυτά. 4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ των ν. 2346/1998 και 1285/1982 καθώς είναι απαρχαιωμένοι και δεν ανταποκρίνονται στην σημερινή πραγματικότητα του 2020.