• Σχόλιο του χρήστη 'Αρίστος' | 21 Νοεμβρίου 2020, 14:56

    Άρθρο 1 Σκοπός – Αντικείμενο - Η Αποδόμηση 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η παραμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα του κεκτημένου των αρχών της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας και της αποτελεσματικότητας αυτού, καθώς και η χρήση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Αρχής αρμόδιας για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα μόνο για λόγους κάλυψης. Η περαιτέρω εμπέδωση της επερχόμενης καταστροφής του δημόσιου τομέα μέσω της αναξιοκρατίας και της ανατροπής ενός δίκαιου συστήματος με την κατάργηση του αντί της βελτιώσεως του (προσθέτωντας κάποιο τέστ πχ και κρατώντας την μοριοδότηση ως έχει) προ των πυλών. 2. Αντικείμενο του νόμου είναι προσχηματικά και μόνο, η ενδυνάμωση του ρόλου και της λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. Προς εξασφάλιση της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του μέσω διαδικασίας πλήρωσης θέσεων καθώς και λοιπών διαδικασιών επιλογής προσωπικού του δημόσιου τομέα, χρειάζεται η ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ με προσωπικό, εάν το υπάρχον δεν είναι αρκετό, και η προσθήκη στα ήδη υπάρχοντα, ενός πρόσθετου εργαλείου (αν αυτό κρίνεται απαραίτητο) όπως ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ώστε να διασφαλίζονται η επιλογή των καταλληλότερων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις υποψηφίων. ΥΓ Κύριε Υπουργέ, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, είναι αυτός που έχει τις περισσότερες σπουδές και την μεγαλύτερη εμπειρία στην προκηρυσσόμενη θέση, που μόχθησε να τα αποκτήσει πολλά χρόνια για να τον βρείτε εσείς έτοιμο να αναλάβει υπηρεσία. Μην τα ισωπεδώνουμε όλα.