Άρθρο 1 Σκοπός – Αντικείμενο

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, η διατήρηση και περαιτέρω εμπέδωση του κεκτημένου των αρχών της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας και της αποτελεσματικότητας αυτού, καθώς και η ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Αρχής αρμόδιας για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.
2. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, καθώς και λοιπών διαδικασιών επιλογής προσωπικού του δημόσιου τομέα ώστε να διασφαλίζονται η επιλογή των καταλληλότερων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις υποψηφίων, καθώς και η ενδυνάμωση του ρόλου και της λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. προς εξασφάλιση της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 18:14 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  Διαβάζοντας προσεκτικά τα σχόλια και τις παρατηρήσεις γίνεται κατανοητός ο λόγος που υπάρχει τόσο μεγάλη αντίδραση σε οτιδήποτε νέο και σύγχρονο στην Ελλάδα. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολίων αφορά στην άνευ λόγου προσκόλληση μεγάλης μερίδας του πληθυσμού στο ισχύον σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα, το οποίο χρήζει άμεσου εκσυγχρονισμού ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 2020, και όχι του 1980-1990.

  Η σώρευση τυπικών προσόντων και τίτλων, δηλαδή πόσα «χαρτιά» έχει κάποιος, απλά και μόνο «για να πάρει μόρια και να διοριστεί στο δημόσιο» δεν έχει κανένα απολύτως νόημα στο έτος 2020 και στις επόμενες δεκαετίες. Η νοοτροπία αυτή έχει πεθάνει προ πολλού και δυστυχώς πολλοί είναι εκείνοι που αρνούνται πεισματικά να το αποδεχθούν. Σήμερα, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησε κάποιος θα πρέπει να αποδειχθούν εμπράκτως με τα τεστ δεξιότητας και τον διαγωνισμό. Αν κάποιος κατέχει 2-3 μεταπτυχιακά επειδή κάποτε του είπαν «κάνε μεταπτυχιακά, να πάρεις μόρια, να μπεις και εσύ στο δημόσιο» δεν σημαίνει πως πρέπει να διοριστεί προϊστάμενος σε κάποια υπηρεσία. Πλέον, πρέπει να αποδείξει στην πράξη πως έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται.

  Σχετικά με τις κοινωνικές ομάδες και τις αντιδράσεις πολλών, το ζήτημα έχει ως εξής. Η μοριοδότηση κοινωνικών ομάδων όπως τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ κτλ. ήταν πάντα κατά πολύ υψηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη μοριοδότηση των ακαδημαϊκών προσόντων όπως διδακτορικά και μεταπτυχιακά. Συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ευνοούνταν δίχως λόγο και αιτία χωρίς να το αξίζουν, ενώ οι πτυχιούχοι με πολύ υψηλά προσόντα παραγκωνίζονταν, επειδή ακριβώς δεν ήταν κουτσοί, στραβοί, ανάπηροι μέχρι 67%, ανάπηροι πάνω από 67%, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κτλ. Αν δεν ήσουν κουτσός ή στραβός δεν διοριζόσουν στο Δημόσιο τομέα. Απλά πράγματα. Σήμερα αυτό αλλάζει και δίνεται η ευκαιρία σε ΟΛΟΥΣ να διαγωνιστούν ΕΠΙ ΙΣΟΙΣ ΟΡΟΙΣ με αντικειμενικές διαδικασίες.

  Όλα αυτά τα χρόνια, πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες απολάμβαναν ευνοϊκής μεταχείρησης και αφειδούς μοριοδότησης, που όμως δεν ανταποκρίνοται στην πραγματικότητα του 2020. Φυσικά και σήμερα υπάρχουν αντιδράσεις, όμως οι αντιδράσεις αυτές είναι πλέον άνευ ουσίας.

  Ο Δημόσιος τομέας πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο σε νοοτροπίες και πρακτικές του 1980-1990. ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 15:54 | Τ. ΠΑΠΠΑΣ

  Είναι άκαιρη – εν μέσω αντιμετώπισης της πανδημίας – η χρονική στιγμή κατάθεσης για διαβούλευση του εν λόγω νομοσχεδίου, το οποίο αφορά σε ζητήματα καίρια για το σύνολο του ελληνικού λαού που στοχεύουν στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην καλύτερη δυνατή στελέχωση του κράτους, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Είναι απορίας άξιο γιατί επιταχύνεται η προώθησή του, δεδομένου ότι κατατέθηκε για δημόσια διαβούλευση ενόσω ο Υπουργός Εσωτερικών βρισκόταν σε καραντίνα – και μάλιστα υποβάλλεται για διαβούλευση σε τελικό στάδιο. Ποιοι λόγοι συντρέχουν στην επίσπευσή του; Επίσης γιατί ενώ σύμφωνα με το ν.4622/2019 ήταν δυνατή η αύξηση του χρόνου διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου από δύο σε τρεις εβδομάδες με απόφαση του ίδιου του Υπουργού Εσωτερικών, προκειμένου να ενημερωθούν πληρέστερα οι πολίτες για την υποβολή του και να εκθέσουν σχόλια αυτό δεν συνέβη αν και αφορά σε τόσο σημαντικά ζητήματα;

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μετά από ανοιχτή συνεδρίασή του, αποφάσισε να συνεισφέρει στον διάλογο για το Ν/Σ “Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ – Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα”.

  Επισημαίνουμε ότι η προσπάθεια στελέχωσης του Δημοσίου Τομέα μέσα από διαδικασίες αδιάβλητες και διαγωνιστικές είναι εν γένει σε θετική κατεύθυνση. Ωστόσο, εντοπίζουμε σοβαρά ζητήματα στο εν λόγω Σ/Ν που χρήζουν σημαντικής βελτίωσης ή/και απαλοιφής. Επίσης, υπάρχουν σημεία που δεν διευκρινίζονται επαρκώς, τα οποία ελπίζουμε να αποσαφηνιστούν με τη σχετική αιτιολογική έκθεση. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε ότι η ανάρτηση της αιτιολογικής έκθεσης κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, και όχι σε μεταγενέστερο χρόνο, συνιστά απαραίτητο στοιχείο καλής νομοθέτησης καθώς συνήθως εμπεριέχει ουσιαστικά στοιχεία ερμηνείας του Σ/Ν.

  Οι παρατηρήσεις μας εντοπίζονται σε πέντε βασικούς άξονες:

  1. Στο ζήτημα των ψυχομετρικών τεστ, η σκοπιμότητα και εγκυρότητα των οποίων χρήζει λεπτομερειακής επιστημονικής τεκμηρίωσης καθώς θέτουν ζητήματα περιορισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, επιφυλασσόμαστε για περαιτέρω παρατηρήσεις όταν μελετήσουμε την αιτιολογική έκθεση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε περιορισμός δικαιώματος πρέπει να είναι ειδικά τεκμηριωμένος και αναλογικός.

  2. Στον υψηλό συντελεστή βαρύτητας που έχουν οι συνεντεύξεις (35%), χωρίς να απαιτείται από το Σ/Ν να είναι δομημένες και να καταγράφονται.

  3. Στην απουσία πρόβλεψης μοριοδότησης της συναφούς εμπειρίας.

  4. Στη δυνατότητα συμμετοχής στελεχών του ιδιωτικού τομέα στις τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης για την κρίση των προς πρόσληψη υπαλλήλων στη Δημόσια Διοίκηση. (α.25, παρ.3)

  5. Στην μη σταδιακή μετάβαση του συστήματος προσλήψεων, από ένα σύστημα που μοριοδοτούσε συγκεκριμένα κριτήρια σε ένα σύστημα που δίνει βαρύτητα σε γραπτές δοκιμασίες. Επισημαίνουμε ότι η άμεση έναρξη ισχύος του παρόντος (από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης) (Η πρόβλεψη του ΜΕΡΟΥΣ Γ’ έχει συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής -βλ. άρθρο 26), ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιεική αποτελέσματα και να θέσει κίνδυνο την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διοικούμενων.

  Τα παραπάνω, κατά την εκτίμηση της ΕΝ.ΑΠ., αποτελούν κομβικά σημεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη συζήτηση και περαιτέρω επεξεργασία του Ν/Σ. Αναφορικά με τις παραπάνω παρατηρήσεις, ακολουθούν αναλυτικά τα σχόλιά μας, κατ’ άρθρο.

  Άρθρο 4 Προγραμματισμός διαδικασιών πλήρωσης θέσεων
  Σχόλιο : Σε πολλούς Φορείς και Υπηρεσίες (ενδεικτικό παράδειγμα οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) δεν έχουν ολοκληρωθεί τα ειδικά περιγράμματα θέσεων. Θα πρέπει στην τελευταία πρόταση η φράση να διατυπωθεί ως εξής: “όσον αφορά στις προσλήψεις τακτικού προσωπικού περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα ειδικά περιγράμματα θέσης, όπου αυτά έχουν καθοριστεί (…)”.

  Άρθρο 9 Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.
  Παράγραφος 3
  Σχόλιο : Η δυνατότητα διεξαγωγής ψυχομετρικών τεστ ως κριτήριο θέτει σοβαρά ζητήματα. Αφενός δεν καθορίζεται αν είναι On/off κριτήριο ή βαθμολογήσιμο. Αφετέρου τίθενται ερωτήματα όσον αφορά τον περιορισμό θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς και την επιστημονική θεμελίωση και εγκυρότητα των εν λόγω δοκιμασιών. Σε κάθε περίπτωση εκφράζουμε την επιφύλαξή μας για τη συγκεκριμένη διαδικασία και αναμένουμε την αιτιολογική έκθεση για διατύπωση περαιτέρω παρατηρήσεων.

  Άρθρο 11.Προσαυξήσεις.
  Παράγραφος 1.
  Σχόλιο 1:Nα αυξηθεί η προσαύξηση για τα διδακτορικά και τα μεταπτυχιακά. Ενδεικτικά 9 για το διδακτορικό και 4 για το μεταπτυχιακό και 2 για δεύτερο μεταπτυχιακό ή πτυχίο προκειμένου να μην απαξιώνεται η πανεπιστημιακή εκπαίδευση και η επιστημονική έρευνα.
  Σχόλιο 2: Nα προστεθεί προσαύξηση για την άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Ενδεικτικά 3 και 1 για δεύτερη ξένη γλώσσα
  Σχόλιο 3: Να προστεθεί μοριοδότηση για σχετική επαγγελματική προϋπηρεσία.

  Άρθρο 12. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών – συνέντευξης.
  Παράγραφος 3
  Σχόλιο: Η συνέντευξη ως μέθοδος επιλογής προσωπικού καταλείπει ευρύτατα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στο αρμόδιο για την επιλογή όργανο. Η πρόβλεψη για τη σύνταξη πρακτικού στο οποίο θα παρατίθενται συνοπτικά τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της συνέντευξης και θα περιέχεται εξατομικευμένη αξιολογική κρίση για έκαστο υποψήφιο, βάσει της οποίας θα τεκμηριώνεται η υπεροχή των επιλεγέντων υποψηφίων έναντι των συνυποψηφίων τους, αποτελεί αναγκαία, όχι όμως και ικανή συνθήκη για τη διασφάλιση του αξιοκρατικού, αντικειμενικού και διαφανούς χαρακτήρα της διαδικασίας. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαίο να θεσπιστεί ως δικλείδα ασφαλείας ο δομημένος χαρακτήρας του περιεχομένου της συνέντευξης, καθώς επίσης να προβλεφθεί η εκπόνηση εγχειρίδιου με κατευθυντήριες μεθοδολογικές αρχές για τη διενέργεια της συνέντευξης. Με τον δομημένο χαρακτήρα της συνέντευξης, η θέσπιση του οποίου καθίσταται ακόμη περισσότερο επιτακτική λόγω του υψηλού συντελεστή βαρύτητας (35%), πραγματώνεται ο σκοπός της επιλογής του κατάλληλου υποψηφίου για την κατάλληλη θέση μέσα από τη σταθμισμένη διάγνωση των ικανοτήτων – δεξιοτήτων και της προσωπικότητάς εν γένει του υποψηφίου, θωρακίζεται η αξιοκρατία, η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια της όλης διαδικασίας και καθίσταται ελέγξιμη από τον ακυρωτικό δικαστή η συγκριτική αξιολόγηση όλων των υποψηφίων.
  Προτείνουμε η συνέντευξη να έχει αυστηρά δομημένο χαρακτήρα και συντελεστή βαρύτητας έως 25%. Ενώ καλό είναι να διατηρηθεί η δυνατότητα διενέργειας δημόσιας συνέντευξης, όπως ισχύει μέχρι σήμερα για το ΕΕΠ των Ανεξάρτητων Αρχών για λόγους διαφάνειας.

  Άρθρο 21. Πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες – Συνέντευξη.
  Παράγραφος 4
  Στις συγκεκριμένες θέσεις οι διορισθέντες επιλέγονται στο τελευταίο στάδιο αποκλειστικά από συνέντευξη καταλληλότητας (; ) όχι δομημένη όπως προτείνεται και παραπάνω. Θα πρέπει να αλλάξει η συγκεκριμένη διάταξη καθώς δεν εγγυάται το αδιάβλητο της διαδικασίας.

  Άρθρο 25 Όργανα διενέργειας του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.
  Παράγραφοι 1 και 3
  Σχόλιο 1: Θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για συμμετοχή στην Επιτροπή εκπροσώπου του ΕΚΔΔΑ αποστολή του οποίου είναι: «Η επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και επιμόρφωση του πάσης φύσεως προσωπικού της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄.
  Σχόλιο 2: Τίθεται ζήτημα αξιοπιστίας και κριτηρίων επιλογής όσον αφορά τη συμμετοχή υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα. Ο διαγωνισμός αφορά υπηρεσίες και φορείς της ΔΔ οπότε πρέπει να επιλέγονται υπάλληλοι της εξοικειωμένοι με τη λειτουργία, τις διαδικασίες και τρόπο οργάνωσης της ΔΔ. Περαιτέρω, η συμμετοχή των ανωτέρω θέτει σοβαρά ερωτήματα σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής τους με σοβαρές συνέπειες στο αδιάβλητο και την αξιοπιστία της διαδικασίας.
  Προτείνουμε να αποσυρθεί το μέρος της διάταξης που προβλέπει τη συμμετοχή υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα.

  Άρθρο 27 Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας. Παράγραφος 2
  Σχόλιο: Να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο εδάφιο καθώς συνιστά αδικαιολόγητη ηλικιακή διάκριση.

  Άρθρο 32 Διενέργεια ατομικής συνέντευξης
  Σχόλιο: Η συνέντευξη να έχει αυστηρά δομημένο χαρακτήρα και συντελεστή βαρύτητας έως 25%.

  Άρθρο 53 Έναρξη Ισχύος
  Σχόλιο : Το εν λόγω Σ/Ν φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στη Δημόσιας Διοίκηση. Δεδομένου του σημαντικού κόστους και χρόνου που επενδύουν τα άτομα προκειμένου να διασφαλίσουν την εισαγωγή τους στο Δημόσιο και των αυξημένων ποσοστών ανεργίας της χώρας θα πρέπει να αποφεύγονται απότομες αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων. Κατά συνέπεια, προτείνουμε να δοθεί μια παράταση ως προς την έναρξη ισχύος του παρόντος προκειμένου να αποφευχθεί ο αιφνιδιασμός των υποψήφιων με ότι αυτό συνεπάγεται σε όρους δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και επιείκειας.
  Προτείνουμε η ισχύς του παρόντος να γίνει σε ένα ή δυο έτη μέχρις ότου προσαρμοστεί και η ΔΔ αλλά και οι υποψήφιοι.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 14:18 | ΠΟΜΗΤΕΔΥ

  Κύριε υπουργέ
  Έχετε εκφράσει επανειλημμένα τη θέση, ότι η επιλογή των πλέον καταλληλότερων και ικανών υπαλλήλων στο Δημόσιο πρέπει να στηρίζεται στο τρίπτυχο, ικανότητα, γνώση και εμπειρία.
  Και σε αυτό το πλαίσιο επιχειρείτε να εισάγετε προς διασφάλιση της αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας, τη μέθοδο της γραπτής εξέτασης, η οποία έχει όμως εφαρμοστεί ξανά στο παρελθόν. Η γραπτή εξέταση θεωρείται αντικειμενική μέθοδος, απαιτείται όμως να έχει τέτοια μορφή που να διασφαλίζει ότι οι υποψήφιοι δεν θα οδηγηθούν και πάλι μαζικά στα φροντιστήρια.
  Επίσης μια ουσιαστική και δίκαιη αξιολόγηση πρέπει πράγματι να λαμβάνει υπόψη της και την γνώση, που προκύπτει από τους τίτλους σπουδών και την πολύτιμη και δύσκολα αποκτώμενη εμπειρία, που θα πρέπει να βαθμολογούνται ισόρροπα και αναλογικά.
  Θέλουμε ακόμη να εκφράσουμε τις παρατηρήσεις μας σε συγκεκριμένα σημεία του νομοσχεδίου:
  1. η βαθμολόγηση του τίτλου σπουδών όπου προβλέπεται, θα πρέπει να αυξηθεί, ώστε να μην υπολείπεται τόσο των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων.
  2. η συνέντευξη θα πρέπει να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο κριτήριο επιλογής, διότι δεν βοηθά στην αντικειμενικότητα της όποιας επιλογής, αφού δεν αποκλείει την διαβλητότητα της διαδικασίας.
  3. Για την διακρίβωση της εμπειρίας όπου ζητείται για συγκεκριμένη θέση, δεν αρκεί η απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή η βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, διότι οι ενέργειες αυτές για πολλούς πτυχιούχους γίνονται σχεδόν αυτόματα μετά τη λήψη του πτυχίου τους και δεν αποδεικνύουν την εργασιακή τους εμπειρία. Η μόνη πραγματική και αδιαμφισβήτητη απόδειξη είναι η έναρξη επαγγέλματος στην εφορία. Αντίστοιχο θέμα υπάρχει και για την απόδειξη της εμπειρίας για τους Δημοσίους υπαλλήλους με την εφαρμογή του ΠΔ 69, το οποίο επίσης πρέπει να τροποποιηθεί.
  4. στο άρθρο 27 αναφέρεται ότι: «Ως δεύτερος τίτλος σπουδών, για τις θέσεις κατηγορίας ΠΕ θεωρείται μόνο τίτλος Α.Ε.Ι., ενώ για τις θέσεις κατηγορίας ΤΕ μόνο τίτλος Τ.Ε.Ι.». Δεδομένου ότι με το άρθρο 1 του νόμου 2916/2001 προβλέπεται ότι:1. α) η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», ο διαχωρισμός σε ΑΕΙ και ΤΕΙ θα πρέπει να απαλειφθεί, αφού και τα ΤΕΙ περιλαμβάνονται στα ΑΕΙ ως Ανώτατες Σχολές.
  5. Όσον αφορά τους τίτλους σπουδών πρέπει να αναφερθεί ότι:
  • Στο προσοντολόγιο ΠΔ 50, αρθ. 27 παραγρ. 11, αναφέρεται ότι: «11. Για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας, γίνονται επίσης δεκτοί:
  α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) του άρθρου 10 του Π. Δ. 165/2000 (149Α΄),
  β) κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του άρθρου 55 του Π.Δ. 38/2010 (78Α΄),
  γ) κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΠ, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά….»
  • οι απόφοιτοι κολλεγίων εντάσσονται στην ΠΕ κατηγορία και σύμφωνα με το ν.4653/2020 για την εκπαίδευση, γίνονται δεκτά πτυχία της αλλοδαπής στα οποία έχει αναγνωριστεί μόνο επαγγελματική ισοδυναμία
  Κύριε Υπουργέ,
  Όταν στην ΠΕ κατηγορία εντάσσονται πλέον πτυχιούχοι όχι Δημοσίων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αλλά ιδιωτικών κολλεγίων και σχολών ξένων χωρών τα πτυχία των οποίων παρέχουν στη χώρα μας μόνο επαγγελματική ισοτιμία, είναι δυνατόν να υφίσταται ακόμα ο διαχωρισμός κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ για αποφοίτους Δημόσιων Σχολών της τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας μας;
  Αρχής γενομένης από το παρόν νομοσχέδιο, ζητάμε να απαλειφθεί κάθε διαχωρισμός μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και να προχωρήσετε άμεσα στη δημιουργία μιας ενιαίας κατηγορίας υπαλλήλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι παρά τις όποιες προσπάθειες για αξιοκρατία, ανάδειξη ικανότερων κ.λ.π. η εξέλιξη του καλύτερου ΤΕ υπαλλήλου που θα αναδειχθεί από την νέα αυτή διαδικασία αξιολόγησης, θα είναι τελείως αβέβαιη, αφού στο Δημόσιο εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προβάδισμα της κατηγορίας ΠΕ έναντι της κατηγορίας ΤΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι θέσεις προϊσταμένων που προβλέπονται στον Οργανισμό της Υπηρεσίας, στην οποία θα προσληφθεί ο υποψήφιος, να είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες και να παραμείνει, παρά τις εξαιρετικές του επιδόσεις και ικανότητες, στάσιμος, χωρίς δικαίωμα εξέλιξης.
  Η προσπάθεια αναβάθμισης της Δημόσιας Διοίκησης που καταβάλλεται μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, ακυρώνεται στην πράξη, αφού με την εφαρμογή του προβαδίσματος των κατηγοριών, στερείται το δικαίωμα στους υπαλλήλους της ΤΕ κατηγορίας να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή προϊσταμένων, φαλκιδεύοντας και αναιρώντας ουσιαστικά κάθε διαδικασία αξιολόγησης για την ανάδειξη των πλέον ικανών στελεχών, των κατάλληλων ανθρώπων στις κατάλληλες θέσεις, αυτών που αξίζουν να διοικήσουν.
  Αξιολόγηση και προβάδισμα είναι ασύμβατες έννοιες και ζητάμε να υπερισχύει παντού η αξιολόγηση και όχι μόνο στην επιλογή των νέων Δημοσίων υπαλλήλων.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 13:03 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Αξιοκρατία στο δημόσιο!!! Δώσατε μπόνους διπλά μόρια για κάθε μήνα προϋπηρεσίας, για να με στείλετε ως εκπαιδευτικό στην άλλη άκρη της χώρας σε άγονα μέρη και απομακρυσμένα νησιά. Και τώρα μου λέτε ότι δεν έχει σημασία η προϋπηρεσία, αλλά σημασία έχουν οι σωστές προτιμήσεις σε θέματα πολλαπλών επιλογών τύπου joker; Δηλαδή με κοροϊδέψατε κύριοι. Με κοροϊδέψατε δηλ. για μία ακόμη φορά… Τα θέματα σε πόσους θα τα δώσετε για να αριστεύσουν, αυτό το ξέρετε πολύ καλά, αυτό βασικά σας νοιάζει. Μου σκίζετε το πτυχίο, το μεταπτυχιακό μου και τις ξένες γλώσσες. Μου πετάτε την προϋπηρεσία που μάζεψα ώρα-ώρα, μέρα-μέρα μακριά από το σπίτι μου. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ξόδεψα και από την τσέπη μου. Έπρεπε να μαζέψω προϋπηρεσία για να συγκεντρώσω μόρια διορισμού. Και αν δεν γράψω στις εξετάσεις σας γιατί εκείνη την ημέρα μπορεί να τσακιστώ για παράδειγμα, μπορεί να…….. χίλια μπορεί, έχω αποτύχει και μένω άνεργος. Τίποτα δεν μετράει. Μας κοροϊδεύεται!!! Με ποιανού αγωνία παίζεται πίσω από τις γραφειάρες σας και τις άνετες πολυθρόνες σας!!! Με 10000€ μισθό φανερά και πολλαπλάσια στα κρυφά, τι να σας νοιάζει μωρέ!!!
  Και οι ανθρωποφάγοι που θέλουν να υπηρετήσουν το δημόσιο δηλ. τους πολίτες της χώρας, ζητωκραυγάζουν για το έκτρωμα που θα φέρεται. Εννοώ τους νεαρούς που δείχνουν Αλληλεγγύη (άγνωστη λέξη)!!! σε οικογενειάρχες 45ηδες +++. Δυστυχώς !!!! Έτσι μας καταντήσατε, να τρώει ο ένας την σάρκα του άλλου για μια θέση στο δημόσιο.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 10:06 | Εμμανουέλα Βερνάδου

  Στις ετήσιες εκθέσεις του ΑΣΕΠ θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά πόσες θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν και πόσες προσλήψεις έγιναν μέσω ΑΣΕΠ ανά επάγγελμα και ειδικότητα. Διαφορετικά στερούνται ουσίας και αξίας.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 09:02 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Για να επιτευχθεί η αξιοκρατία και η διαφάνεια των προσλήψεων στο δημόσιο δεν θα πρέπει να υπάρχουν δύο «πύλες» εισόδου σε αυτό. Σήμερα στο δημόσιο μπαίνουν και από την Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Μετά την εν λόγω μεταρρύθμιση για την εισαγωγή με το ΑΣΕΠ θα πρέπει η Σχολή να άλλαξει χαρακτήρα.
  Ίσως να εκπαιδεύει σε εξειδικευμένα αντικείμενα τους νεοεισερχόμενοους καθώς και σε θέματα της δημόσιας διοίκησης. Επίσης θα μπορούσε να εκπαιδεύει με σύγχρονο management όλους εκείνους που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 09:59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Συγχαρητήρια κύριε υπουργέ τον πετύχατε τον σκοπό σας,ούτε 1.000 σχόλια στη δημόσια διαβούλευση!!
  Αλλωστε το γνωρίζατε πολύ καλά πως αν το φέρνατε σε μια κανονικότητα και όχι μέσω πανδημίας τα σχόλια θα ήταν πολλαπλασια (κοντα στις 10.000).
  Να το θυμάστε όμως θα μείνετε στην ιστορία για την στάση σας αυτη…και
  στην συνείδηση του κόσμου ως ο υπουργός που κατέστρεψε το Ασεπ.
  Εγω θα σας πρότεινα κατι άλλο αντί του «αδιάβλητου» και «αξιόπιστου» αυτού τεστ των 2 ωρών…δημοσιολοτταρια κύριε υπουργέ τύπου φορολοτταρία !!
  Καταστρέφετε τον πιο δίκαιο νόμο κύριε υπουργέ σας το υπενθυμίζω απλά!!

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 00:34 | Η.Μ

  Διαφωνω με το προτεινομενο νομοσχεδιο, ιδιως τη παρουσα περιοδο που φερεται, εν μεσω περιοριστικων μετρων ενεκα της πανδημιας.
  Το δικαιοτερο συστημα θα ηταν η πραγματικη εφαρμογη συστηματος πληρωσης 50% των θεσεων εκαστης χρονιας με αδιαβλητο γραπτο (χωρις συνεντευξεις κτλ αλλα πραγματικα οπως τις πανελληνιες εξετασεις) διαγωνισμο και 50% με αντικειμενικα κριτηρια, ουτως ωστε και νεοι ανθρωποι χωρις πολλα προσοντα να διεκδικουν την εισοδο τους στο δημοσιο αλλα παραλληλα να μην ακυρωνονται οι κοποι, οι θυσιες και τα αντικειμενικα προσοντα μεγαλυτερων ηλικιακα ανθρωπων, που εχουν πλεον οικογενεια, οικονομικες υποχρεωσεις και λοιπους περιορισμους για συμμετοχη σε γραπτους διαγωνισμους, οπως επισης εχουν και πολυετη επαγγελματικη εμπειρια και ουσιαστικη καταλληλοτητα να υπηρετησουν σε δημοσιες θεσεις.
  Θεσμικα νομοθετηματα οπως ο νομος του ασεπ απαιτουν ευρυτερες συναινεσεις πολιτικου κοσμου και κοινωνιας, χρονικα επαρκεις μεταβατικες περιοδους προσαρμογης και οχι αιφνιαδιασμους ή ανατροπη της εμπιστοσυνης των πολιτων προς το κρατος.
  Σε καθε περιπτωση θα πρεπει να προβλεφθει ρητα στο νομο η μεταβατικη περιοδος και να αποφευχθουν τα συνηθη πολιτικα παιχνιδια ιδιως εκ της νομοθετικης προβλεψης οτι μεχρι το πρωτο διαγωνισμο ισχυει το προηγουμενο καθεστως, (δηλαδη να εκδοθουν εσπευσμενα τελευταιοι διαγωνισμοι με σειρα προτεραιοτητας, με τη λογικη οτι τωρα οποιος προλαβε προλαβε πριν αλλαξουν τα κριτηρια).
  Τελος, τυχον προσπαθεια εξυπηρετησης αλλων σκοπιμοτητων, οπως η ενδεχομενη προσπαθεια αποθαρρυνσης υποψηφιων να συμμετασχουν σε σχετικες διαδικασιες, μεσω θεσης προσθετων εμποδιων και δυσκολιων στη διαδικασια, με τελικο σκοπο τη μειωση του προσωπικου του δημοσιου, ή ιδιωτικων συμφεροντων οπως η πριμοδοτηση ιδιωτικων φροντιστηριων που θα σπευσουν να προετοιμαζουν τους υποψηφιους εναντι αδρης αμοιβης κτλ και θα πλουτιζουν, ειναι πραγματα απολυτως απαραδεκτα και κατακριτεα.

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 22:14 | Κώστας

  Σκοπός ειναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Πως όμως αυτό είναι δυνατόν όταν καταργέιται τελέιως η μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας;
  Η εργασιακή εμπειρία είναι σημαντικό προσόν για κάποιον ώστε να έχουμε ενα πιο δυνατό δημόσιο.

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 21:04 | Μπάμπης

  Είναι ντροπή, να χρησιμοποιείτε η λέξη αξιοκρατία σαν ξέπλυμα για μια οπισθοδρόμηση σαν αυτή στο ήδη αξιοκρατικό και αδιάβλητο προπάντων σύστημα προσλήψεων.
  Και μόνο ο υπαινιγμός ότι θα φέρετε ένα πιο αξιοκρατικό σύστημα προσλήψεων μέσω ενός διαβλητού τεστ και απαξιώνοντας την δημόσια εκπαίδευση μη λαμβάνοντας υπόψη τις βαθμολογίες των πτυχίων ή την ύπαρξη εργασιακής εμπειρίας μόνο γέλωτα προκαλεί.
  Είστε σίγουροι εκεί στο υπουργείο ότι θέλετε να συνδέσετε το όνομα σας με αυτό το έκτρωμα αναξιοκρατίας, αδιαφάνειας και τυχοδιωκτισμού παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην παρούσα διαβούλευση?

  https://schoolblender.wordpress.com/2018/11/04/axiokratia-anaxiokratia/
  Τροφή για σκέψη.

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 19:17 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ, ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ.

  ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΔΙΝΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.

  1. Για τις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, εφαρμογή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ.

  2. ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Κοινωνικά κριτήρια θα πρέπει να εφαρμόζονται ΜΟΝΟ στην κατηγορία ΥΕ.

  3. Θέσπιση ως απαραίτητων προσόντων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τη γνώση Αγγλικών και Η/Υ για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ χωρίς να μοριοδοτούνται τα προσόντα αυτά.

  4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ των ν. 2643/1998 και 1285/1982 καθώς είναι απαρχαιωμένοι και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του 2020.

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 18:09 | ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ

  Η κεντρική φιλοσοφία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ο «κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση» είναι πολύ σωστή.

  Επιτέλους το ελληνικό δημόσιο πρέπει να πάψει να είναι το γραφείο ευρέσεως εργασίας για ανέργους με περιορισμένες ικανότητες και δυνατότητες.

  Τόσο χρόνια οι πολιτικοί στελέχωσαν το δημόσιο κυρίως με ανθρώπους που τα μόνα προσόντα τους ήταν τα κοινωνικά κριτήρια η ήταν αθλητές.

  Και μετά απορούσαν γιατί το δημόσιο ήταν αναποτελεσματικό ή μη αποδοτικό με αποτέλεσμα να είναι δυσλειτουργικό.

  Για τους μόνο που έχει υποχρέωση η πολιτεία να μεριμνεί κατά την πρόσληψή τους στο δημόσιο είναι τα ‘Ατομα με ειδικές ανάγκες.

  Δεν μπορεί να εμποδίζεται ένας αξιόλογος επιστήμονας να προσληφθεί στο δημόσιο μόνο και μόνο γιατί οι γονείς του δεν έκαναν πολλά παιδιά ή δεν είναι αθλητής.

  Επίσης το μεγαλύτερο καρκίνωμα του ελληνικού δημοσίου είναι ότι τρουπώνεις στην Υπηρεσία Καθαριότητας ή σαν Κλητήρας ενός δημόσιου οργανισμού και στα 50 φέρνεις και ένα πτυχίο από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και γίνεσαι και Διευθυντής σε ένα Υπουργείο.

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 15:21 | Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ – ΣΥΑΣΕΠ

  Το κόστος της διεξαγωγής των γραπτών διαδικασιών είναι εξαιρετικά υψηλό. Θυμίζουμε ότι πριν μερικά χρόνια (2008) το ΑΣΕΠ είχε διεξαγάγει ‘τεστ δεξιοτήτων’ στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 100.000 περίπου υποψήφιοι και είχε κόστος άνω των 3εκ ευρώ! Πρόκειται για μεγάλη σπατάλη δημόσιου χρήματος σε περίοδο οικονομικής ασφυξίας, όπως η σημερινή.

  Εφόσον θα πραγματοποιείται ο έλεγχος της εμπειρίας, ξένων γλωσσών, άδειες
  άσκησης επαγγέλματος, όπως γίνεται κα σήμερα, θα υπάρχει καθυστέρηση στη
  διαδικασία η οποία δεν πρόκειται να εξαλειφθεί! Χωρίς την εφαρμογή της
  διαλειτουργικότητας δεν υπάρχει περίπτωση βελτίωσης. Επίσης χρειάζεται
  ενιαία ομαδοποίηση των κλαδοειδικοτήτων του προσοντολογίου του δημοσίου
  τομέα, του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των ΟΤΑ.

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 15:59 | Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ – ΣΥΑΣΕΠ

  Κανείς δεν αμφισβητεί την αξία των γραπτών διαγωνισμών. Για να μπορέσει το νομοσχέδιο να προσφέρει νέες μεθόδους στο χώρο των προσλήψεων του δημόσιου τομέα και να διασφαλίσει περαιτέρω τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία, θα πρέπει η φιλοσοφία του καθώς και οι επί μέρους ρυθμίσεις, να μην αποτελούν αντιγραφή της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά να εισάγουν καινοτομίες.
  Οι γραπτοί διαγωνισμοί προβλέπονται από τον ιδρυτικό νόμο 2190/94 και τα τελευταία χρόνια δεν πραγματοποιούνται κυρίως λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων της τελευταίας «μνημονιακής» δεκαετίας. Από το 1994-2004 πραγματοποιήθηκαν 23 γραπτοί διαγωνισμοί για 45.000 θέσεις με 710.000 υποψήφιους (εκ των οποίων 14.000 εκτός εκπαιδευτικών). Επίσης 2 γραπτοί διαγωνισμοί για τράπεζες με 800 θέσεις και 140.000 υποψήφιους (στοιχεία έκθεσης ΑΣΕΠ – Εκθεση ΑΣΕΠ 2004 με επισκόπηση 10ετίας). Ηδη με προηγούμενους νόμους έχουν ρυθμιστεί και προβλέπονται, ο στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων (ν.4590/2019, ν.4622/2019), η δυνατότητα έκδοσης ενοποιημένων προκηρύξεων προσλήψεων (ν.4590/2019) , η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών προσλήψεων (ν.4590/2019),δηλαδή όλα αυτά που αποτελούν τα νέα στοιχεία του σχεδίου.
  Η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων και τεστ, στο βαθμό που δεν έχουν σχεδιαστεί και δεν υλοποιούνται με σαφώς καθορισμένους όρους και κανόνες, έχει αποδειχθεί ότι οδηγούν τους υποψήφιους στα φροντιστήρια, οι οποίοι υποβάλλονται σε αναίτιες δαπάνες και τροφοδοτούν την ανάπτυξη ενός παρασιτικού φροντιστηριακού δικτύου.

  Δεν προκύπτει από το νομοσχέδιο η περαιτέρω ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ. Το νομοσχέδιο στο σύνολο του αλλά και κατ’ άρθρο δεν εισφέρει τίποτα το νέο που να διασφαλίζει την ενδυνάμωση της θεσμικής λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής, ενώ αγνοεί την ανάγκη αλλαγών που απαιτούνται για το προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή του. Σε μια εποχή έντονης δημοσιονομικής και υγειονομικής κρίσης είναι τουλάχιστον προκλητική η ρύθμιση της επαύξησης των θέσεων των μελών του ΑΣΕΠ ως μέτρο ενδυνάμωσης του.