• Σχόλιο του χρήστη 'ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ' | 21 Νοεμβρίου 2020, 17:35

    ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ Τ.Ε - Π.Ε Με διαδοχικούς νόμους απο το 2001 και μετά Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.4009/2011, Ν.4485/2017 τα ΑΕΙ διακρίνονται σε 2 παράλληλους τομείς τον Πανεπιστημιακό και τον Τεχνολογικό . Παρακαλώ να άρετε την αδικία ετών, σε βάρος 400.000 επιστημόνων του Τεχνολογικού Τομέα που σπούδασαν σε ελληνικά ΑΕΙ Τ.Τ έχοντας παρακολουθήσει προγράμματα σπουδών 8 ετών και 240 ects. Ευχαριστώ.