• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΑ' | 21 Νοεμβρίου 2020, 17:08

    Αξιοκρατία, είναι η επιλογή και προώθηση, εκείνων που αντικειμενικά είναι και θεωρούνται, οι πιο άξιοι και ικανοί. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πως την προωθείται; Με το τεστ της μιας μέρας; Με την συνέντευξη; Με το να απαξιώνεται πτυχία και μεταπτυχιακά;