• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ' | 21 Νοεμβρίου 2020, 19:24

    Σύμφωνα με το άρθρο 21 του συντάγματος ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Συνεπώς σε μια χώρα με έντονο το δημογραφικό πρόβλημα (Ο μέσος Έλληνας έχει ένα με δύο παιδιά) θα πρέπει να αυξήσετε την ποσόστωση ειδικά των τρίτεκων οικογενειών από 10 % σε 15 % και όχι να τον μειώσετε. Τέλος η αλλαγή της ποσόστωσης δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τον οικονομικό προϋπολογισμό .