• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΑΣ' | 21 Νοεμβρίου 2020, 21:46

    1.Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος στην προκηρυσσόμενη θέση, θα πρέπει να μοριοδοτείται και δεν θα πρέπει να εξισώνεται ο πτυχιούχος του 5 με αυτόν του 10. 2.Τα μεταπτυχιακά θα πρέπει να μοριοδοτούνται και τα συναφή με την προκηρυσσόμενη θέση αλλά και τα μη συναφή με διαφορετική όμως μοριοδότηση. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τα διδακτορικά. 3.Η προϋπηρεσία η συναφή με την προκυρησσόμενη θέση είναι πρακτικά δύσκολο να αποδειχθεί και πολλές φορές στο παρελθόν γίνονταν πολλές παρατυπίες. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να μην μοριοδοτείται καθόλου η προϋπηρεσία. Μια λύση θα ήταν η μοριοδότηση της Γενικής Εμπειρίας που θα προέκυπτε από το σύνολο των ενσήμων του διαγωνιζόμενου και μόνο, χωρίς να έχει σημασία το αντικείμενο της απασχόλησης. 4.Δεν θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονη χρήση, από τους υποψήφιους, των ακαδημαϊκών κριτηρίων με τα κοινωνικά κριτήρια. Το γεγονός αυτό αποτελεί κατάφορη αδικία.