• Σχόλιο του χρήστη 'ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ' | 22 Νοεμβρίου 2020, 10:24

    Διαβάζοντας τα γενικά σχόλια και τις παρατηρήσεις γίνεται κατανοητός ο λόγος που υπάρχει τόσο μεγάλη αντίδραση σε οτιδήποτε νέο και σύγχρονο στην Ελλάδα. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολίων αφορά στην άνευ λόγου προσκόλληση μεγάλης μερίδας του πληθυσμού στο ισχύον σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα, το οποίο χρήζει άμεσου εκσυγχρονισμού ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 2020, και όχι του 1980-1990. Η σώρευση τυπικών προσόντων και τίτλων, δηλαδή πόσα «χαρτιά» έχει κάποιος, απλά και μόνο «για να πάρει μόρια και να διοριστεί στο δημόσιο» δεν έχει κανένα απολύτως νόημα στο έτος 2020 και στις επόμενες δεκαετίες. Η νοοτροπία αυτή έχει πεθάνει προ πολλού και δυστυχώς πολλοί είναι εκείνοι που αρνούνται πεισματικά να το αποδεχθούν. Σήμερα, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησε κάποιος θα πρέπει να αποδειχθούν εμπράκτως με τα τεστ δεξιότητας και τον διαγωνισμό. Αν κάποιος κατέχει 2-3 μεταπτυχιακά επειδή κάποτε του είπαν «κάνε μεταπτυχιακά, να πάρεις μόρια, να μπεις και εσύ στο δημόσιο» δεν σημαίνει πως πρέπει να διοριστεί προϊστάμενος σε κάποια υπηρεσία. Πλέον, πρέπει να αποδείξει στην πράξη πως έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται. Σχετικά με τις κοινωνικές ομάδες και τις αντιδράσεις πολλών, το ζήτημα έχει ως εξής. Η μοριοδότηση κοινωνικών ομάδων όπως τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ κτλ. ήταν πάντα κατά πολύ υψηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη μοριοδότηση των ακαδημαϊκών προσόντων όπως διδακτορικά και μεταπτυχιακά. Συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ευνοούνταν δίχως λόγο και αιτία χωρίς να το αξίζουν, ενώ οι πτυχιούχοι με πολύ υψηλά προσόντα παραγκωνίζονταν, επειδή ακριβώς δεν ήταν κουτσοί, στραβοί, ανάπηροι μέχρι 67%, ανάπηροι πάνω από 67%, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κτλ. Αν δεν ήσουν κουτσός ή στραβός δεν διοριζόσουν στο Δημόσιο τομέα. Απλά πράγματα. Σήμερα αυτό αλλάζει και δίνεται η ευκαιρία σε ΟΛΟΥΣ να διαγωνιστούν ΕΠΙ ΙΣΟΙΣ ΟΡΟΙΣ με αντικειμενικές διαδικασίες. Όλα αυτά τα χρόνια, πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες απολάμβαναν ευνοϊκής μεταχείρησης και αφειδούς μοριοδότησης, που όμως δεν ανταποκρίνοται στην πραγματικότητα του 2020. Φυσικά και σήμερα υπάρχουν αντιδράσεις, όμως οι αντιδράσεις αυτές είναι πλέον άνευ ουσίας. Ο Δημόσιος τομέας πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο σε νοοτροπίες και πρακτικές του 1980-1990. ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ