• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ' | 22 Νοεμβρίου 2020, 12:31

    Είναι δυνατόν να μη μετράει καθόλου η προϋπηρεσία; Θεωρείτε δηλαδή σημαντικότερο ένα τεστ γενικών γνώσεων από μία εξειδικευμένη προϋπηρεσία μίας συγκεκριμένης θέσης; Δηλαδή, ένας ο οποίος δουλεύει σε μία θέση Ορισμένου χρόνου (για 5-10 χρόνια) δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να πριμοδοτηθεί έτσι ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες να καλύψει αυτός τη θέση; Θα πρέπει να δοθούν μόρια για τη προϋπηρεσία ή έστω για την εξειδικευμένη προϋπηρεσία σε περιπτώσεις που ένας έχει προϋπηρεσία σε συγκεκριμένη θέση που προκηρύσσεται. Ή έστω να προτάσσεται σε σχέση με τους υπόλοιπους. Η προϋπηρεσία θα έπρεπε να είναι το μεγαλύτερο κομμάτι των συνολικών μορίων.