• Σχόλιο του χρήστη 'George' | 22 Νοεμβρίου 2020, 13:03

    Να γίνει εξίσωση της τριτεκνίας με την πολυτεκνία για τις προσλήψεις του ΑΣΕΠ, με κατάργηση του ηλικιακού ορίου των 25 ετών. Να μετράνε κανονικά όλα τα ακαδημαϊκά προσόντα, Βαθμός Πτυχίου, Δεύτερο Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, Δεύτερο Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό. Ξένες Γλώσσες αρκεί το Lower στα Αγγλικά, δεν υπάρχει υπηρεσία που να χρειάζεται την άριστη γνώση Αγγλικών, εκτός από τις ειδικότητες ξεναγών όπως π.χ. στο Μουσείο της Ακρόπολης οπου εκεί σαφέστατα χρειάζεται η άριστη γνώση. Για την προϋπηρεσία πρέπει οπωσδήποτε να προσμετράται. Για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις ως προς την αναγνώριση της από τον ΑΣΕΠ, προτείνω να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία μόνο για όσους έχουν υπηρετήσει με συμβάσεις ή προγράμματα του ΟΑΕΔ στο δημόσιο, είναι εύκολο για τον ΑΣΕΠ να διαπιστώσει τη συνάφεια της προϋπηρεσίας από φορείς του δημοσίου. Ενώ η προϋπηρεσία του ιδιωτικού τομέα το καταλαβαίνων ότι είναι δύσκολο να ελεγχθεί η ακρίβεια των δηλούμενων, εξάλλου άλλη η προϋπηρεσία του δημοσίου και άλλη του ιδιωτικού τομέα. Δεν πρέπει να υπολογίζεται καθόλου η προϋπηρεσία του ιδιωτικού τομέα, γιατί δεν έχει συνάφεια με την προϋπηρεσία του δημοσίου τομέα. Επιπλέον να υπάρχει απαγορευτική δικλείδα για επιχειρηματίες του ιδιωτικού τομέα να μην τους επιτρέπεται να έχουν παράλληλη απασχόληση με το δημόσιο τομέα.