• Σχόλιο του χρήστη 'EYA' | 22 Νοεμβρίου 2020, 13:15

    Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες πως η περιγραφή του περιεχομένου και της δομής των εξετάσεων είναι ασαφής και γενικευμένη. Δεν αναφέρονται τα αξιολογικά κριτήρια ούτε οι προϋποθέσεις για να είναι κάποιος επιτυχών. Επίσης το ότι επαφίεται στον εκάστωτε φορέα να ζητήσει και επιπλέον διαγωνιστικές διαδικασίες, αφήνει τον εκάστωτε υποψήφιο έρμαιο του κάθε φορέα ο οποίος θέλει να προσλάβει "δικό του" προσωπικό.