• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 22 Νοεμβρίου 2020, 18:38

    Θα έπρεπε να υπάρχει μοριοδότηση στην προυπηρεσία και μάλιστα να αποδεικνύεται ότι είναι αυτή που χρειάζεται (συμβαση εργασίας, βεβαίωση εργοδότη). Πολύ σωστό η κατάργηση του βαθμού πτυχίου γιατί ήταν πολύ υποκειμενικό προσόν. Επαναφορά της μοριοδότησης της γλώσσας.