• Σχόλιο του χρήστη 'Χρυσόγελος Μαν' | 22 Νοεμβρίου 2020, 22:02

    Να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της συνέντευξης και όχι να υπησέλθουν κομματικά ή άλλου είδους υποκειμενικά κριτήρια...