• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννα Μερεμέτη' | 22 Νοεμβρίου 2020, 22:20

    Πιστεύω ότι το άρθρο 9 πρέπει να εμπλουτιστεί. Καταρχήν τα πανεπιστήμια- πολυτεχνεία σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου να καθορίσουν κριτήρια- αντικείμενα- δεξιότητες, ανάλογα με την εκπαίδευση, την ειδικότητα και τη διεκδικούμενη θέση εργασίας. Για παράδειγμα ένας που διεκδικεί θέση ευθύνης να διαθέτει ανάλογες δεξιότητες. Αυτά βέβαια απαιτούν συνεργασία από πολλαπλές ειδικότητες. Επίσης, ένας ΠΕ να εξετάζεται σε ύλη σχολείου, πανεπιστημίοθ ή πολυτεχνείου (ανάλογα τι έχει τελειώσει) δεν έχει νόημα. Αυτός είναι ρόλος εκπαιδευτικού ιδρύματος. Μπορούν να εξετάζονται γνώσεις που απαιτούνται σε κάθε θέση. Αν π.χ. ζητείται μηχανικός για την επίβλεψη συγκεκριμένων κατηγοριών έργων, θα πρέπει να έχει αυτές τις γνώσεις και ότι τι διδάχθηκε στο πανεπιστήμιο. Τέλος, ποιοι θα πραγματοποιούν τις συνεντεύξεις και με τι κρητήρια;;;; Τέτοια θέματα ΠΡΕΠΕΙ να καθοριστούν όπωσδήποτε.