• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης' | 23 Νοεμβρίου 2020, 03:55

    Η μοριοδότηση των μονίμων κατοίκων διαφόρων περιοχών είναι άδικη και καταστρατηγεί τη Συνταγματική αρχή των ίδιων ευκαιριών και της ίδιας αντιμετώπισης. Επιπλέον είναι υπερβολική σε σχέση με την βαθμολογία που δίνεται στους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Να δίνονται 10 μονάδες σε όσους δηλώνουν ότι θα υπηρετήσουν στις εν λόγω περιοχές για μια 10ετια ανεξαρτήτου τόπου καταγωγής τους. Επιπλέον να δίνονται 10 μόρια στα διδακτορικά και 5 στα μεταπτυχιακά.