• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Α.' | 23 Νοεμβρίου 2020, 03:52

    Σε αυτούς που θα υπηρετήσουν για 10ετία στα παραμεθόρια ή σε μικρούς Δήμους κάτω των 5.000 να δίνονται 10μόρια ανεξαρτήτου τόπου καταγωγής τους. Στους πολύτεκνους, τρίτεκνους και άτομα με αναπηρία να δίνεται μια ποσόστωση. Σε καμμία άλλη κατηγορία να μη δίνεται προσαύξηση.