• Σχόλιο του χρήστη 'Petros Merlemis' | 23 Νοεμβρίου 2020, 07:47

    Υπάρχει μία θέση στο νομό Σερρών. Ένας υποψήφιος έχει γεννηθεί και κατοικεί στο νομό Σερρών έχει ένα πτυχίο ΑΕΙ από Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης με βαθμό 5,5 χωρίς καμία εργασιακή εμπειρία και χωρίς γνώση αγγλικής γλώσσας. Ένας άλλος υποψήφιος έχει γεννηθεί και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Έχει ένα πτυχίο ΑΕΙ από το ίδιο Πανεπιστήμιο με βαθμό 9, έχει δύο μεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και πέντε χρόνια εργασιακή εμπειρία. Ο πρώτος υποψήφιος στο γραπτό διαγωνισμό βαθμολογείται με 10 μόρια. Η συνολική του βαθμολογία θα είναι 30 μόρια (10 γραπτά + 20 του μόνιμου κατοίκου). Ο δεύτερος υποψήφιος βαθμολογείται με 20 στα γραπτά και παίρνει συνολική βαθμολογία 28 (20 γραπτά + 2 μεταπτυχιακό + 1 δεύτερο μεταπτυχιακό + 5 διδακτορικό). Πόσο δίκαιο είναι αυτό και πόσο κατάλληλος θα είναι ο πρώτος υποψήφιος για τη θέση;