• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΥΛΟΣ' | 23 Νοεμβρίου 2020, 12:36

    Kατ’ εφαρμογή της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου του 2008 (2008/C111/01) για την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για τη δια βίου μάθηση, του άρθρου 16 παρ. 5 του Συντάγματος και του ισχύοντος Ν. 4485/2017. προτείνεται να απαλειφθεί ο οποιονδήποτε υφιστάμενος διαχωρισμός εντός του εν λόγω Σχεδίου Νόμου μεταξύ των αποφοίτων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. και Π.Τ. της χώρας, και όπως προχωρήσει στη δημιουργία μιας ενιαίας κατηγορίας υπαλλήλων Ανώτατης Εκπαίδευσης στον δημόσιο τομέα. Ο άδικος διαχωρισμός μεταξύ πτυχιούχων Τ.Ε. και Π.Ε. είναι αναχρονιστικός και η αρχή της ισότητας πρέπει να λάμψει επιτέλους ως προς την άνιση μεταχείριση ίδιων καταστάσεων.