• Σχόλιο του χρήστη 'Θα πρέπει' | 23 Νοεμβρίου 2020, 18:29

    Η μοριοδότηση κοινωνικών κριτηρίων πρέπει να είναι σαν τις μόνιμες θέσεις ώστε να λαμβάνει ποσοστό απο κάθε κοινωνική κατηγορία και να μην αποκλείεται κάποια άλλη ομάδα π.χ%γενική κατηγορία, %αμέα,,%πολύτεκνοι, %τρίτεκνοι. Έτσι ώστε αν υπάρχει υπερκάλυψη σε μια ομάδα να αφήνει την άλλη να συμμετέχει.Πρέπει να χει ποσοστό ,όμως με τον παρών νόμο αυτό δεν συμβαίνει. Πρέπει να επανεξετάσετε και επαναπροσδιορίσετε τα κριτήρια και την βαθμολόγηση στη διαδικασία κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων με συμβάσεις ΣΟΧ διότι ευνοούνται υπέρμετρα ειδικές κατηγορίες υποψηφίων με αυξημένη μοριοδότηση που λαμβάνουν απλά η & συνδυαστικά ,χωρίς καμία πρόβλεψη ποσοστού αποκλείουν ουσιαστικά την πρόσληψη ‘άλλων που δεν ανήκουν σε κάποια άλλη από τις ειδικές κατηγορίες Αν δείτε προσεκτικά έναν πίνακα κατάταξης θα καταλάβετε πως τις πάνω από τις μισές θέσεις είναι εφικτό εν τοις πράγμασι να τις καταλάβουν υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών .Η τρέχουσα μορφή μοριοδότησης & δημιουργεί τον έμμεσο αποκλεισμό Εάν δείτε τη μοριοδοτηση που προσφέρετε τώρα δίχως πρόβλεψη πλαφόν-ποσόστωσης κατηγοριών θα αντιληφθείτε τον αποκλεισμό μερίδας υποψηφιων τώρινο αλλα και τον επερχόμενο με το έντονο ενδιαφέρον παρουσίας μιας κατηγορίας αθέμιτα να αποκλειει άλλες. Ας εφαρμοστεί ποσόστωση στην κάλυψη των θέσεων εργασίας έτσι ώστε να ανταγωνίζονται όλοι επί ίσοις όροις και να υπάρχουν θέσεις απασχόλησης για όλες τις κατηγορίες. Έτσι ο πολύτεκνος θα ανταγωνίζεται με πολύτεκνο μόνο, ο τρίτεκνος με τρίτεκνο, ο άγαμος με άγαμο κτλ. Ώστε ‘Ολα τα σενάρια μελέτης για μη πιθανότητα αποκλεισμού από της συμμετοχή μιας ομάδας με τρόπο μοριοδοτησης όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.1 του Συντάγματος “H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου…