• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΑ ΦΙΝΦΙΝΗ' | 23 Νοεμβρίου 2020, 18:26

    Είναι αδιανόητο να μην προσμετρώνται οι ξένες γλώσσες και η γνώση Η/Υ,εφόσον θεωρείται απαραίτητο προσόν για τις συμβάσεις ΙΔΟΧ, πώς γίνεται να μην απαιτούνται για την πλήρωση μόνιμων θέσεων? Επίσης, η απαξίωση της εργασιακής εμπειρίας στην ουσία τιμωρεί όλους εμάς που δουλεύουμε χρόνια, πολλές φορές σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα,για να αποκτήσουμε εμπειρία πάνω στο εργασιακό μας αντικείμενο. Η μοριοδότηση 7 μονάδων ανά μήνα και για διάστημα ως 84 μήνες είναι τουλάχιστον ευτελής μοριοδότηση, αποτελεί κατάφωρη αδικία και λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για την απόδοση του υπαλλήλου. Υποτίθεται ότι αναζητάτε εξειδικευμένο προσωπικό, που μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες και να ανταποκρίνεται με επιτυχία στα καθήκοντα του. Δεν επιτυγχάνεται αυτό μέσω της εμπειρίας? Δεν είναι δυνατόν να οραματίζεστε ένα καλύτερο και αποτελεσματικότερο Δημόσιο όταν καταργείτε την αξιοκρατία και τιμωρείτε την εργατικότητα.